Tanıl Bora

1963 Ankara doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1984-88 arasında haftalık haber dergisi Yeni Gündem’de gazetecilik yaptı. 1988’den beri İletişim Yayınları’nda araştırma-inceleme dizisi editörüdür. O zamandan beri kitap çevirmenliğiyle de meşguldür. 1993’ten 2014’e kadar üç aylık sosyal bilimler dergisi Toplum ve Bilim dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1989’dan beri düzenli yazdığı aylık sosyalist kültür dergisi Birikim’in 2012’de yayın koordinatörlüğünü üstlendi.

Ağırlıklı çalışma alanları, Türkiye’de siyasal düşünceler, özellikle sağ ideoloji ve milliyetçiliktir. Bu konularda yayımlanmış kitapları: Devlet Ocak Dergâh - 1980’lerde Ülkücü Hareket (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 1991), Milliyetçiliğin Kara Baharı (Birikim Yayınları, 1995), Türk Sağının Üç Hali (Birikim Yayınları, 1998), Devlet ve Kuzgun - 1990’lardan 2000’lere MHP (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 2004), Medeniyet Kaybı - Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar (Birikim Yayınları, 2006), Türkiye’nin Linç Rejimi (Birikim Yayınları, 2008), Sol, Sinizm, Pragmatizm (Birikim Yayınları, 2010), Cereyanlar - Türkiye’de Siyasî İdeolojiler (İletişim Yayınları, 2017), Zamanın Kelimeleri (Birikim Kitapları, 2018).

1 Mayıs Mahallesi (Editör)
40 Yıl 12 Eylül (Editör)
’78 Kuşağı (Editör)
Acemi Eğitimi (Editör)
Adalet Partisi (Editör)
Adana Futbolu (Editör)
Ahlâki Açıklık (Editör)
Ahmed Arif (Editör)
Aile Yadigârları (Editör)
AKP-101 (Editör)
Altay (Editör)
Ameleden İşçiye (Editör)
Amidalılar (Editör)
Antep (Editör)
Arap Halkları Tarihi (Yayına Hazırlayan)
Arayışlar (Editör)
Aşrı Memleket (Editör)
Atatürk (Editör)
Atletik Politika (Editör)
Ay Çöreği (Editör)
Bakele (Editör)
Bakışın Ritmi (Editör)
Başıboş Köpek (Yayına Hazırlayan)
Beklerken (Editör)
Ben û Sen (Editör)
Beterotu (Editör)
Beyaz Köleler (Editör)
Beyefendi (Editör)
Beyin Ekran (Editör)
Bir Avazda! (Editör)
Bir Başka Devrim (Editör)
Bitmeyen Sürgün (Editör)
Bülent Ecevit (Editör)