Victor Klemperer

(1881-1960) Birinci Dünya Savaşı'nda cephede savaştı. Dresden Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı profesörü oldu. Yahudi olması nedeniyle 1935'te üniversiteden uzaklaştırıldı. Eşi Aryan'dı; sürgünden, toplama kampından bu sebeple muaf tutuldu. 1933'ten 1945'e kadar tuttuğu günlükler LTI'nin ana gövdesini oluşturdu.