Friedrich Engels

1820’de Prusya’nın Barmen (şimdi Vuppertal) kentinde doğdu. Fabrikatör bir ailenin çocuğu olan Engels, liseyi bitiremeden bir ticarethanede çalışmaya başladı ve aynı süreçte bilimsel, politik eğitimine devam etti. Hegel doktrininden etkilenmesine rağmen, onun idealizmini reddetti ve materyalist oldu. Engels’in İngiltere Manchester işçilerini yakından tanıması, sosyalizmin eyleme aktarılması düşüncesinin onda olgunlaşmasına temel oldu. Buradan hareketle İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu adlı eserini yazdı. Engels ve Marx, birlikte, Komünist Manifesto’yu yazdılar. Manifesto, bütün dünya işçilerini birleşmeye ve mücadeleye çağırır. Engels, sosyalizmin kurucularından biri olmanın yanısıra kararlı bir militandır da. İşçilerin örgütlenmesi mücadelesi ve taktikleriyle yakından ilgilenmiştir. Yine Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Doğanın Diyalektiği vb. eserlerle doğa ve toplumun gelişimine ait materyalist görüşler ileri sürmüştür. 1895 yılında öldü.