Ernst Fraenkel

1898’de Köln’de Yahudi bir tüccar ailesinde doğdu. Gönüllü askere yazıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda cephede yaralandı. Savaştan sonra hukuk öğrenimi gördü. 1926-1938 arası avukatlık yaparken, Alman Metal İşçileri Sendikası’nın da vekiliydi. Nazi iktidarında “gazilik” unvanı sayesinde Yahudi olmasına rağmen çalışma izni aldı. Bu arada çeşitli yeraltı direniş gruplarına katkıda bulundu. Tutuklanacağına dair aldığı duyum üzerine 1938’de İngiltere’ye, 1939’da oradan ABD’ye iltica etti. 1941 yılı başında İkili Devlet’i İngilizce olarak yayımladı. Amerikan hukukunu öğrenmek için Chicago’da yeniden üniversite öğrenimi aldı. Muhtelif sosyal bilim araştırma projelerine katıldı, eleştirel sol çizgisiyle ünlenen New School’da ders verdi. 1945-1951 arası Kore’nin yeni anayasasının hazırlanmasıyla ilgili ABD hükümetine danışmanlık yaptı. 1951’de Almanya’ya döndü, Berlin’de üniversitelerde ders verdi. Ara ara ABD üniversitelerinde çalışmayı da sürdürdü. 1967’de emekli olduktan sonra birçok ödüle layık görüldü. 1968 öğrenci hareketini dogmatik bularak eleştirel yaklaştı. 1974’te İkili Devlet’in Almancasını yayımladı. 1975’te Berlin’de öldü.