İkili Devlet
Diktatörlük Teorisine Bir Katkı

Totaliterlik, otoriterlik ve faşizm araştırmalarında klasik değeri kazanmış bir eser.

“Goethe’nin şiirindeki Ceza da verse, onları sakınsa da, İnsanca bakmak zorunda insanlara. sözlerinin, nasyonal sosyalist Almanya’da bulacağı bir yankı yoktur.”
Ernst Fraenkel

Bir yandan, kendi koyduğu yasa ve kurallara uyan, -en azından “kitabına uyduran”- norm devleti. Diğer yandan, siyasi icaplara göre verdiği keyfî kararlarla yöneten ve herhangi bir normla kendini bağlı saymayan önlem devleti. İkili devlet, bu iki sistemin yan yana var olduğu bir rejim. Kısmen, belirli bir alanın norm veya önlem devletinin hükmü altında olduğu bir tür işbölümünden söz edilebilir. Fakat çok zaman birbirlerinin ayağına dolanıyorlar, rekabet ediyorlar; yani ne zaman devletin hangi yüzünün kendini göstereceği de belli değil. Toplamda kuşkusuz belirsizliği artıran, yurttaşın geriye kalan güvencelerini de zayıflatan bir “düzen” – hele, asıl kudretin eninde sonunda önlem devletinde olduğu düşünüldüğünde…

Ernst Fraenkel, nasyonal sosyalist devletin hukuki karakterini özetle böyle bir çerçeve içinde analiz ediyor. Analizin arka planında, Carl Schmitt’in siyaset ve hukuk felsefesinin köklü bir eleştirisi var. Fraenkel, bu bağlamda doğal hukuk kavramına eğiliyor; Anglosakson ve Alman hukuk geleneklerinin devlet ve özgürlük anlayışı bakımından tarihî bir mukayesesini de yapıyor.

Totaliterlik, otoriterlik ve faşizm araştırmalarında klasik değeri kazanmış bir eser.

1898’de Köln’de Yahudi bir tüccar ailesinde doğdu. Gönüllü askere yazıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda cephede yaralandı. Savaştan sonra hukuk öğrenimi gördü. 1926-1938 arası avukatlık yaparken, Alman Metal İşçileri Sendikası’nın da vekiliydi. Nazi iktidarında “gazilik” unvanı sayesinde Yahudi olmasına rağmen çalışma izni aldı. Bu arada çeşitli yeraltı direniş gruplarına katkıda bulundu. Tutuklanacağına dair aldığı duyum üzerine 1938’de İngiltere’ye, 1939’da oradan ABD’ye iltica etti. 1941 yılı başında İkili Devlet’i İngilizce olarak yayımladı. Amerikan hukukunu öğrenmek için Chicago’da yeniden üniversite öğrenimi aldı. Muhtelif sosyal bilim araştırma projelerine katıldı, eleştirel sol çizgisiyle ünlenen New School’da ders verdi. 1945-1951 arası Kore’nin yeni anayasasının hazırlanmasıyla ilgili ABD hükümetine danışmanlık yaptı. 1951’de Almanya’ya döndü, Berlin’de üniversitelerde ders verdi. Ara ara ABD üniversitelerinde çalışmayı da sürdürdü. 1967’de emekli olduktan sonra birçok ödüle layık görüldü. 1968 öğrenci hareketini dogmatik bularak eleştirel yaklaştı. 1974’te İkili Devlet’in Almancasını yayımladı. 1975’te Berlin’de öldü.

Kitabın Adı İkili Devlet
Alt Başlık Diktatörlük Teorisine Bir Katkı
Orijinal Adı The Dual State A Contribution to the Theory of Dictatorship
ISBN 9789750529191
Yayın No İletişim - 2897
Dizi Politika - 202
Alan Faşizm İncelemeleri, Tarih, Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 320 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 237,00 TL
Baskı 3. baskı - Kasım 2021 (1. baskı - Haziran 2020)
Yazar Ernst Fraenkel
Çeviren Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Editör Tanıl Bora
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit