Faşizmin Doğası

Faşizmin sosyo-tarihsel ve ideolojik yapısı hakkında akademik dünyanın önde gelen isimlerinden biri sayılan Roger Griffin Faşizmin Doğası’nda, ayrıntılı örneklerle Avrupa’dan Asya’ya, Japonya’dan Latin Amerika’ya kapsamlı bir faşizm dökümü ortaya koyuyor.

“Bu kitap, gerçekleştiği biçimiyle faşizmin korkunç insani sonuçlarını, mitsel nüvesini oluşturan palingenetik bakışına atfeder. O bakış ki, dış dünya ile yaratıcı bir etkileşimi ve güçlü bir bütünleşmeyi değil de onun sadece dar bir bölümüyle topyekûn ve sapkın bir özdeşleşmeyi destekler.”

Faşizmin sosyo-tarihsel ve ideolojik yapısı hakkında akademik dünyanın önde gelen isimlerinden biri sayılan Roger Griffin Faşizmin Doğası’nda, ayrıntılı örneklerle Avrupa’dan Asya’ya, Japonya’dan Latin Amerika’ya kapsamlı bir faşizm dökümü ortaya koyuyor. Ancak sadece tarihsel bir bilgi yığını oluşturmak yerine faşizmin ideolojik özüne odaklanarak, var olan siyasi düzenlerde nasıl yeni bir angajman arzusu yarattığı ve bu arzuyu tatmin etme iddiasını nasıl temellendirdiği üzerine etraflı bir tartışma yürütüyor.

Her biri kendi içinde çeşitli özgünlükler taşımakla beraber, faşist hareketlerin propaganda, dil ve siyasal varoluşları arasındaki ortaklıklara eğiliyor. Tüm bu analizlerinde “arındırıcı milli yeniden diriliş (palingenesis)” temasının etkin ve kavrayıcı bir önemi olduğunun altını tekrar tekrar çiziyor. Şabloncu bir karşı propaganda dili üretmek yerine, daha önce yapılmış faşizm tahlillerinin haklı oldukları ve yanılgıya düştükleri noktaları belirleyerek, faşizmin analizinde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda saptamalarda bulunuyor.

Griffin, yaşadığımız dünyanın tarih-öncesine aitmiş gibi davranılan faşizme karşı, okurunu uyanık olmaya davet ediyor...

 

 

1948’de doğdu. Oxford ve Oxford Polytechnic üniversitelerinde edebiyat ve tarih eğitimi gördü. Halen Oxford Brookes University’de siyaset ve tarih dersleri vermektedir. Faşizmin sosyo-tarihsel ve ideolojik dinamikleri üzerine sayılı uzmanlardan birisi olan Griffin’in Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler (2007), A Fascist Century. Essays by Roger Griffin (2008) ve Terrorist’s Creed. Fanatical Violence and the Human Need for Meaning (2012) başlıklı kitapları bulunmaktadır.
Kitabın Adı Faşizmin Doğası
ISBN 9789750514463
Yayın No İletişim - 1980
Dizi Politika - 117
Alan Faşizm İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa 391 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 315 gr
Perakende Satış Fiyatı 277,00 TL
Baskı 2. baskı - Mayıs 2020 (1. baskı - Mart 2014)
Yazar Roger Griffin
Çeviren Ali Selman
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Recep Ersel Erge
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Emircan Yaşa
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset