Recep Ersel Erge

Diyarbakır 5 No.lu (Düzelti)
Faşizmin Doğası (Yayına Hazırlayan)
Kürdistan'da Sivil Toplum (Yayına Hazırlayan)
Modernleşen Çin'in Tarihi (Yayına Hazırlayan)