"Çetelerin" Siyaseti
Egemen Sınıfların Pratiği

Sendikacı ve siyaset bilimci Kai Lindemann, Adorno ve özellikle Horkheimer’in yazılarından ilhamla yazdığı “Çetelerin” Siyaseti’nde, yerleşik Marksist ekonomi politiğin bir eleştirisini de yapıyor. Sadece “zor”un değil, “ekonomi-dışı” gibi görünen başka öznel etkenlerin ve eylemlerin, sınıfların oluşumundaki ve bizzat ekonominin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekiyor.

“Eskiden devletin sınıf devleti olduğuna dair doğal anlayışın sonucu olan kabul, bugün parsellere ayrılmış (mesela mali piyasalarda) neoliberal çete yapılarına dayanak oluşturur, bu zeminde gönlünce tepinen sınıf devleti, sosyal devlet ilkelerinin işletmeselleşmesine hız verir.”

Kitapta kullanılan “çete” kavramı, dar anlamdaki kriminal çetelerle sınırlı değil. Yönetilenlerin, emekçilerin oluşturduğu topluluklara belirli bir sosyal koruma sunması karşılığında, bir tür haraç gibi, onların itaatini ve rızasını alan iktidar ağlarını anlatıyor. “İtaate karşı koruma”nın, devlet-olmanın kadim ilkesi olduğunu hatırlatarak… Kapitalist sistemin, bu “çete” ilişkisi içinde kurduğu “ganimet cemaatleri” sayesinde meşruiyetini sürdürebildiğini ortaya koyuyor.

Sendikacı ve siyaset bilimci Kai Lindemann, Adorno ve özellikle Horkheimer’in yazılarından ilhamla yazdığı “Çetelerin” Siyaseti’nde, yerleşik Marksist ekonomi politiğin bir eleştirisini de yapıyor. Sadece “zor”un değil, “ekonomi-dışı” gibi görünen başka öznel etkenlerin ve eylemlerin, sınıfların oluşumundaki ve bizzat ekonominin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekiyor.

Neoliberal dönemde sınıf mücadelelerinin çarpıcı bir analizi.

1968’de doğdu. Siyaset bilimci ve Almanya Sendikalar Birliği yönetim kurulu üyesi.

Kitabın Adı "Çetelerin" Siyaseti
Alt Başlık Egemen Sınıfların Pratiği
Orijinal Adı Die Politik der Rackets: Zur Praxis der herrschenden Klassen
ISBN 9789750535406
Yayın No İletişim - 3329
Dizi Politika - 236
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 192 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 156,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2023
Yazar Kai Lindemann
Çeviren Tanıl Bora
Editör İsmet Melenağzı
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Hazar Keleş
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit