Tocqueville ve Özgürlük

Cengiz Çağla, Tocqueville ve Özgürlük’te, 19. yüzyılın önde gelen düşün insanlarından Alexis de Tocqueville’in demokrasi ile özgürlükler arasındaki gergin ve çelişkili ilişkiyle ilgili ufuk açıcı analizini ele alıyor. Demokrasinin özgürlüğü hayata geçirecek olanaklar ortaya çıkardığı gibi, onu kısıtlayacak, hatta boğacak bir zemin de yarattığına dikkat çeken Tocqueville’in hayatını özetleyip, tespit ve çözümlerini aktardıktan sonra, bunların çağımız siyaset düşünündeki yankılarını, besledikleri tartışmaları irdeliyor.

Cengiz Çağla, Tocqueville ve Özgürlük’te, 19. yüzyılın önde gelen düşün insanlarından Alexis de Tocqueville’in demokrasi ile özgürlükler arasındaki gergin ve çelişkili ilişkiyle ilgili ufuk açıcı analizini ele alıyor. Demokrasinin özgürlüğü hayata geçirecek olanaklar ortaya çıkardığı gibi, onu kısıtlayacak, hatta boğacak bir zemin de yarattığına dikkat çeken Tocqueville’in hayatını özetleyip, tespit ve çözümlerini aktardıktan sonra, bunların çağımız siyaset düşünündeki yankılarını, besledikleri tartışmaları irdeliyor.

Tocqueville’e göre demokrasi esas enerjisini “koşulların eşitliği” arayışından alır. Özgürlük ise bir ideal, siyasal alana ilaveten gelenek ve ahlâk alanında da bulunması gereken bir erdemdir. Onun bu yaklaşımı, özgürlük perspektifinden hareket ederek çağdaş demokrasiye demokrasi ilkelerinin içinden yapılmış en önemli eleştirilerden birini dile getirme imkânı verir. Bu nedenle, günümüzde demokrasilerin özgürlükler alanında sergiledikleri yalpalamalara Tocqueville’in keskin tespitleri ışık tutmaya devam ediyor.

“Kendi küçük dünyasına kapanan, kişisel çıkarlarından başka bir şeyi düşünmeyen bireylerden oluşan toplum, çoğunluk tiranlığına ve yumuşak despotizme kapı aralamaktadır. Tocqueville, moderniteyi radikal olarak sorunsallaştıran eleştirel düşünürlerden biridir Modernite ile özgürlük hem çelişmekte hem de uyuşabilmektedir. Dolayısıyla, özgür geleneklerin var oldukları yerlerde korunması, olmadıkları yerlerde de yaratılması için çaba gösterilmesi önem kazanmaktadır.”

 

1965 İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi’ni (1984) ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (1990). Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde (1992), doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı (2000). 2000 yılından bugüne Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görevli olan Çağla, TÜBA desteğiyle Paris 8 Üniversitesi, TÜBİTAK desteğiyle SciencesPo Paris’te misafir araştırmacı, EHESS-Paris ve Roma La Sapienza Üniversiteleri’nde ise misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Siyaset bilimi ve siyaset teorisinin çeşitli alanlarının yanı sıra Güney Kafkasya çalışmaları ve Fransız yazın ve uygarlığı konularında da dersler veren Çağla, 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından profesörlüğe yükseltildi. Çağla’nın Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak kaleme aldığı çok sayıda yayını mevcuttur.

Kitabın Adı Tocqueville ve Özgürlük
ISBN 9789750535550
Yayın No İletişim - 3341
Dizi Politika - 238
Alan Felsefe, Politika/Siyaset
Sayfa 292 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 196,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2023
Yazar Cengiz Çağla
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Nebiye Çavuş
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit