Cumhuriyet'in Doğuşundan AKP'ye Türkiye'de Din Siyaseti

Ceren Lord bu kitapta, Türkiye’nin kuruluşundan itibaren bir ulus-devlet oluşturulması amacıyla İslâm’ın nasıl kullanıldığını, İslâmî seferberliğin devlet eliyle ve devlet aygıtları yoluyla nasıl güçlendirildiğini anlatıyor.

Ceren Lord bu kitapta, Türkiye’nin kuruluşundan itibaren bir ulus-devlet oluşturulması amacıyla İslâm’ın nasıl kullanıldığını, İslâmî seferberliğin devlet eliyle ve devlet aygıtları yoluyla nasıl güçlendirildiğini anlatıyor. 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen AKP’nin Türkiye’yi “İslâmileştirmeye” başladığına dair genel kanının aksine, bunun yeni bir olgu olmadığını, yerleşik bir devlet geleneği olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Cumhuriyet’in Doğuşundan AKP’ye Türkiye’de Din Siyaseti, Diyanet’i de ihmal etmiyor. Bu kurumun ortaya çıkış nedenlerinden günümüzde elde ettiği güce, Sünnilere tanınan ayrıcalıklardan diğer dinleri ve mezhepleri dışlamaya uzanan bir yelpazede Diyanet’i mercek altına alarak din-devlet ilişkilerine çokyönlü bir açıdan bakıyor. Lord, Türkiye’deki din politikalarını yalnızca sekülerlik-İslâmcılık ikiliğine ve çatışmasına sokmadan, daha derinlikli bir araştırma ve kavrayışın mümkün olduğunu gösteriyor.

“Devletin ordu gibi fraksiyonları dini kontrol etmeye çalışmış olabilir, ama Diyanet buna nasıl tepki gösterdi, hangi stratejileri benimsedi ve hangi ölçüde başarılı oldu? Bu kitap bunun hiçbir şekilde tek yönlü bir ilişki olmadığını ve Diyanet’in de kamusal alanın ve ahlâkın İslâmileştirilmesi amacıyla şimdiye kadarki çalışmalarda ihmal edilen bir şekilde mücadele etmek için her bir fırsatı kullanarak kendi alanı ve otoritesini genişletmek için stratejik olarak manevra yaptığını gösteriyor. Bu şekilde kitap aynı zamanda İslâmcı hareket ve AKP’nin yükselişiyle ilgili alternatif bir değerlendirme sunuyor.”

Oxford Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde British Academy doktora sonrası araştırma görevlisidir. Lord daha önce Oxford Küresel ve Bölge Araştırmaları Okulu’nda (OSGA) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Sasakawa Barış Vakfı doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalıştı. Oxford Üniversitesi’nden Modern Ortadoğu Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve doktorasını Mayıs 2015’te London School of Economics, Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerinin yanı sıra daha önce finans alanında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya odaklanan bir ekonomist olarak da çalışmıştır.

Kitabın Adı Cumhuriyet'in Doğuşundan AKP'ye Türkiye'de Din Siyaseti
Orijinal Adı Religious Politics in Turkey From the Birth of the Republic to the AKP
ISBN 9789750535949
Yayın No İletişim - 3365
Dizi Politika - 240
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 440 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 277,00 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2024 (1. baskı - Aralık 2023)
Yazar Ceren Lord
Çeviren Sami Oğuz
Editör Merve Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit