Norbert Elias

Yahudi bir ailenin tek çocuğu olarak 1897’de Breslau’da doğdu, 1990’da Amsterdam’da öldü. K. Jaspers, E. Husserl ve R. Höningswald’ın öğrencisi oldu. A. Weber ve K. Mannheim ile birlikte çalıştı. 1933’te Almanya’dan ayrılarak İngiltere’ye yerleşti. 1954-1962 yılları arasında Leicester Üniversitesi’nin Sosyoloji Bölümü’nde görev yaptı. 1965’te Almanya’ya döndü. Münster, Konstanz ve Aachen üniversitelerinde dersler verdi. 1984’ten sonra Amsterdam’da yaşamaya başladı. 1990’da Amsterdam’daki evinde öldü. 1939’da İsviçre’de yayımlanan Uygarlık Süreci uzunca bir süre tanınmayan bir yapıt olarak kaldı. 1969 baskısı da pek dikkat çekmedi, ama kitabın 1976’da Almanya’da yapılan ikinci baskısı, Elias’ın sosyolojinin klasikleri arasına katılmasını sağladı. 1997’de Adorno Ödülü’nü aldı. Yapıtları: Engagement und Dinstanzierung (1983), Über die Zeit (1984, Türkçesi: Zaman Üzerine, çev. Veysel Atayman, Ayrıntı, 2000), Studien über die Deutschen (1989), Etablierte und Außenseiter (1990), The Symbol Theory (1991), Mozart Zur Soziologie eines Genies (1991, Türkçesi: Mozart Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine, çev. Yeşim Tükel, Kabalcı, 2000).