Ölmekte Olanların Yalnızlığı Üzerine

Norbert Elias, bu küçük kitabında başyapıtı Uygarlık Süreci’nin izini sürüyor aslında. Uygarlık sürecinin özgül ve zorlu, soğuk bir yüzüne, ölme deneyimine eğiliyor.

“Tüm bunlar, gelişmiş toplumlarda ölümün ve ölmenin, yaşayanların ufkundan önceki zamanlarda olduğundan daha fazla çıkarılıp normal hayatın perde arkasına sürgün edilmesine katkıda bulunuyor. Hiçbir zaman insanlar, günümüz gelişmiş toplumlarındaki gibi böyle sessiz ve hijyenik ölmediler ve yalnızlığı bu kadar teşvik eden toplumsal koşullarda yaşamadılar.”

Norbert Elias, bu küçük kitabında başyapıtı Uygarlık Süreci’nin izini sürüyor aslında. Uygarlık sürecinin özgül ve zorlu, soğuk bir yüzüne, ölme deneyimine eğiliyor.

Elias, ölümün toplumsal tarihinin bir klasiğini, Philippe Ariès’i eleştiriyor öncelikle. Onun, “geçmiş zamanlarda insanların huzur ve sükûnetle öldükleri” varsayımını sorguluyor. Elias’a göre modernleşme ve uygarlaşma sürecinin ıstırapları azaltmada ve ömrü uzatmada kat ettiği mesafeyi küçümsememek gerek.

Ancak, Ölmekte Olanların Yalnızlığı Üzerine kitabı, modern zamanlarda ölmenin “sorunlarıyla” yüzleşmekten de geri durmuyor, tam tersine, buna yoğunlaşıyor. Ölmenin toplumsal yaşamdan “alabildiğine tecrit edilmesinin” ve “gözlerden saklanmasının” sorunları üzerinde duruyor.

Ölmenin bir insan hali, bir deneyim olduğunu hatırlatan bir eser.

Yahudi bir ailenin tek çocuğu olarak 1897’de Breslau’da doğdu, 1990’da Amsterdam’da öldü. K. Jaspers, E. Husserl ve R. Höningswald’ın öğrencisi oldu. A. Weber ve K. Mannheim ile birlikte çalıştı. 1933’te Almanya’dan ayrılarak İngiltere’ye yerleşti. 1954-1962 yılları arasında Leicester Üniversitesi’nin Sosyoloji Bölümü’nde görev yaptı. 1965’te Almanya’ya döndü. Münster, Konstanz ve Aachen üniversitelerinde dersler verdi. 1984’ten sonra Amsterdam’da yaşamaya başladı. 1990’da Amsterdam’daki evinde öldü. 1939’da İsviçre’de yayımlanan Uygarlık Süreci uzunca bir süre tanınmayan bir yapıt olarak kaldı. 1969 baskısı da pek dikkat çekmedi, ama kitabın 1976’da Almanya’da yapılan ikinci baskısı, Elias’ın sosyolojinin klasikleri arasına katılmasını sağladı. 1997’de Adorno Ödülü’nü aldı. Yapıtları: Engagement und Dinstanzierung (1983), Über die Zeit (1984, Türkçesi: Zaman Üzerine, çev. Veysel Atayman, Ayrıntı, 2000), Studien über die Deutschen (1989), Etablierte und Außenseiter (1990), The Symbol Theory (1991), Mozart Zur Soziologie eines Genies (1991, Türkçesi: Mozart Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine, çev. Yeşim Tükel, Kabalcı, 2000).

Kitabın Adı Ölmekte Olanların Yalnızlığı Üzerine
Orijinal Adı Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen and Altern und Sterben
ISBN 9789750534768
Yayın No İletişim - 3274
Dizi Politika - 231
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa 104 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 117,00 TL
Baskı 2. baskı - Ağustos 2023 (1. baskı - Nisan 2023)
Yazar Norbert Elias
Çeviren Oğuzhan Ekinci
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit