Vahram Ter-Matevosyan

Ermenistan Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Yüksek lisans derecesini İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Norveç’teki Bergen Üniversitesi’nden almıştır. Duke Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış, Berkeley California Üniversitesi’nden Fulbright bursu kazanmış, Seattle, Washington Üniversitesi’nde misafir doktora “fellow”u olmaya hak kazanmıştır. Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün Türkiye Araştırmaları Bölümü’nün başkanlığını ve Strateji Araştırmaları Ulusal Enstitüsü’nün müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. İzlanda, Avusturya, Norveç, Rusya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ders vermiştir. Güney Kafkasya çatışmalarının yanı sıra, modern Türkiye tarihi ve dış ilişkileri ve güvenlik politikaları üzerine uzmanlaşmıştır. Yayımlanan monografileri: Turkey, Kemalism, and the Soviet Union: Problems of Modernization, Ideology and Interpretation, Cham, Palgrave Macmillan, 2019; “History of Turkish Republic”, Yerevan, Yerevan University Press, 2018; Islam in Turkey’s Social-Political Life: The National Outlook Movement, Yerevan, Limush Press,2008’dir. Makalelerin yayımlandığı yerler: Digest of Middle East Studies, Third World Quarterly, Nations and Nationalism, Europe-Asia Studies, Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Insight Turkey, Eurasian Geography and Economics, Caucasus Survey, Journal of Southeast European and Black Sea Studies.