Komünizm Gözünden Kemalizm
Türkiye'nin Dönüşümüne Sovyet Yaklaşımları

“Bu kitap, Türkiye’nin Batılılaşma modelinin Kemalizmin tarihyazımını güçlü bir şekilde şekillendirdiğini savunmanın yanı sıra, Kemalizme dair ‘Batılı olmayan’, konumuz bağlamında Sovyet pespektiflerinden yararlanarak, Cumhuriyet Türkiyesi ve onun tarihine dair anlayışımızı tartışmaya açıyor ve ona katkıda bulunuyor."

Kemalizm ve Kemalizmin ideolojik temelleri, yaygın olarak Batı merkezli yorumların çizdikleri kısıtlı çerçeveler eşliğinde ele alındı.Komünizm Gözünden Kemalizm - Türkiye’nin Dönüşümüne Sovyet Yaklaşımları, aksi bir yönde ilerleyerek Kemalizmin biçimlenişi ve dönüşümünü, yaygınlaşması ve egemen hale gelişini, Sovyetler Birliği’ndeki tartışmaları odağına alarak inceliyor.

Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında müttefiklik ve düşmanlık gibi karşıt politik tutumları barındıran 1920-1970 arası döneme odaklanan Vahram Ter-Matevosyan, genellikle modernleşme teorilerinin ve jeopolitiğin konusu olan iki ülkenin birbirini nasıl algıladığı sorusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojik inşası ve evrimini dikkatle takip eden Sovyet araştırmacılarının çalışmalarından yola çıkarak cevaplandırmaya çalışıyor.

Kemalizm hakkındaki tarihyazımını şekillendiren egemen bakışa bir alternatif sunmayı amaçlayan yazar, tarihyazımının bugüne dek dikkate almadığı, Kemalizm üzerine Sovyet düşünce dünyasının zenginliğini günümüze uzanan bir perspektifle sunmakla beraber, Sovyet devlet çıkarlarının enternasyonal sosyalist siyasete nasıl şekil verdiğini de görmemize olanak tanıyor.

“Bu kitap, Türkiye’nin Batılılaşma modelinin Kemalizmin tarihyazımını güçlü bir şekilde şekillendirdiğini savunmanın yanı sıra, Kemalizme dair ‘Batılı olmayan’, konumuz bağlamında Sovyet pespektiflerinden yararlanarak, Cumhuriyet Türkiyesi ve onun tarihine dair anlayışımızı tartışmaya açıyor ve ona katkıda bulunuyor."

Ermenistan Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Yüksek lisans derecesini İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Norveç’teki Bergen Üniversitesi’nden almıştır. Duke Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış, Berkeley California Üniversitesi’nden Fulbright bursu kazanmış, Seattle, Washington Üniversitesi’nde misafir doktora “fellow”u olmaya hak kazanmıştır. Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün Türkiye Araştırmaları Bölümü’nün başkanlığını ve Strateji Araştırmaları Ulusal Enstitüsü’nün müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. İzlanda, Avusturya, Norveç, Rusya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ders vermiştir. Güney Kafkasya çatışmalarının yanı sıra, modern Türkiye tarihi ve dış ilişkileri ve güvenlik politikaları üzerine uzmanlaşmıştır. Yayımlanan monografileri: Turkey, Kemalism, and the Soviet Union: Problems of Modernization, Ideology and Interpretation, Cham, Palgrave Macmillan, 2019; “History of Turkish Republic”, Yerevan, Yerevan University Press, 2018; Islam in Turkey’s Social-Political Life: The National Outlook Movement, Yerevan, Limush Press,2008’dir. Makalelerin yayımlandığı yerler: Digest of Middle East Studies, Third World Quarterly, Nations and Nationalism, Europe-Asia Studies, Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Insight Turkey, Eurasian Geography and Economics, Caucasus Survey, Journal of Southeast European and Black Sea Studies.

Kitabın Adı Komünizm Gözünden Kemalizm
Alt Başlık Türkiye'nin Dönüşümüne Sovyet Yaklaşımları
ISBN 9789750534492
Yayın No İletişim - 3276
Dizi Politika - 232
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 231 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 181,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2023
Yazar Vahram Ter-Matevosyan
Çeviren Gözde Yılmaz
Editör Merve Öztürk
Yayına Hazırlayan Mehmet Atala
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Evrem Türköz
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit