Barış Ünlü

1975 Konya doğumlu. Lisansını iktisat, yüksek lisansını siyaset bilimi dalında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF), doktorasını sosyoloji alanında Binghamton Üniversitesi’nde tamamladı. 1999-2017 yılları arasında SBF’de çalıştı. 7 Şubat 2017’de 686 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sıyla üniversiteden ihraç edildi. Aralık 2019’dan bu yana Duisburg-Essen Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır.

Diğer kitapları: Mehmet Ali Aybar’ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961), (der.), (İletişim Yayınları, 2003); İsmail Beşikçi, (der., Ozan Değer’le birlikte), (İletişim Yayınları, 2011); Osmanlı: Bir Dünya-İmparatorluğunun Soykütüğü, (Dipnot Yayınları, 2011); Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, (Dipnot Yayınları, 2018).