Ozan Değer

Yazar, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans derecesini 2004 yılında, yüksek lisans derecesini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2008 yılında almıştır. Halen aynı fakültede doktorasını yapan Değer, aynı zamanda fakültenin Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. AyrıcaMülkiye Dergisi'nde editör yardımcılığı yapmaktadır.