İsmail Beşikçi

İsmail Beşikçi, Türkiye’de “düşünce özgürlüğü” sorununun simgesidir. 1970’lerin başından bugüne dek kitaplarına, yazılarına sürekli dava açıldı, on yedi yıl hapiste yattı. İsmail Beşikçi, Türkiye’de Kürt sorununun “tabu” oluşunun da simgesidir. Kürt sorunuyla ilgili öncü çalışmaları, onun hep “mahkemelik” olmasına ve üniversitede barındırılmamasına yol açtı.
İsmail Beşikçi, Türkiye’de “düşünce özgürlüğü” sorununun simgesidir. 1970’lerin başından bugüne dek kitaplarına, yazılarına sürekli dava açıldı, on yedi yıl hapiste yattı.
İsmail Beşikçi, Türkiye’de Kürt sorununun “tabu” oluşunun da simgesidir. Kürt sorunuyla ilgili öncü çalışmaları, onun hep “mahkemelik” olmasına ve üniversitede barındırılmamasına yol açtı. 
Barış Ünlü ve Ozan Değer’in emeğiyle ortaya çıkan bu kitaptaki yazıların bir bölümü, İsmail Beşikçi’nin -veya onu aşk ve hürmetle sevenlerin yıllarca verdiği adla “Sarı Hoca”nın- kişiliğiyle ilgilidir. Kitabın geniş bölümünü ise, onun eserinin ilhamıyla, Kürt sorununun farklı dönemleri, farklı bağlamları üzerine yazılar oluşturuyor. Kürt sorununun aynasında Türkiye’de demokrasi, insan hakları, üniversite sorunlarını tartışan yazılar da bu çerçeveyi tamamlıyor.
Kürt sorunu üzerine yüklü bir muhasebe olduğu kadar, İsmail Beşikçi’ye bir saygı armağanı...
 
Kaya Akyıldız, Gökçen Alpkaya, Kerem Altıparmak, Ahmet Aras, Ruşen Arslan, Abdurrahman Aydın, Fikret Başkaya, Oya Baydar, Mehmet Bayrak, Murat Belge, Hasan Bildirici, Hamit Bozarslan, Martin van Bruinessen, Handan Çağlayan, Ozan Değer, Temel Demirer, Yücel Demirer, Şeyhmus Diken, Ragıp Duran, Şakir Epözdemir, Işık Ergüden, Ümit Fırat, Cevat Geray,  Haluk Gerger, Sabahattin Güllülü, İbrahim Gürbüz, Talat İnanç, Zeri İnanç,  Levent Kanat, Karin Karakaşlı, Ruşen Keleş, İoanna Kuçuradi, M. Malmîsanij, Recep Maraşlı, H. Mem, Murathan Mungan, Baskın Oran, Ahmet Önal, İzzettin Önder, Hüsnü Öndül, Sibel Özbudun, Ünsal Öztürk, Necmettin Salaz, Esra Sarıoğlu, Murat Sevinç, Ahmet Soner, İlhan Tekeli, Mustafa Topal, Bedahet Tosun, Barış Ünlü, Nabi Yağcı ve Halit Yalçın’ın katkılarıyla.
Kitapta yer alan bölümler
İsmail Beşikçi Fenomeni: Bir Parrhesiastes’in Oluşumu Barış Ünlü
Akademik Özgürlük ve İfade Özgürlüğü: İsmail Beşikçi Vakası Martin van Bruinessen
İsmail Beşikçi ve Türkiye Tarihyazımında Bilim Yöntemi Şoku Hamit Bozarslan
Anti-Kürdolojiden Kürdolojiye Giden Yol ve İsmail Beşikçi M. Malmisanij
Sınırdan Merkezi Etkilemek: Bir Alternatif Kurumsallaşma Örneği Olarak İsmail Beşikçi Levent Kanat
Entelektüellik, Sosyolojik Tahayyül ve Erkeklik Esra Sarıoğlu
Yıllar Sonra İsmail Beşikçi İçin Oya Baydar
İsmail Beşikçi ve Gerçeklikle Kurduğu İlişki Murat Belge
Saygılarımla… Murathan Mungan
Sarî Xoce Şeyhmus Diken
Çûro Baba H. Mem
Smaîlê Dergûşvan Talat İnanç
Pusulası Hakikati Gösteren Hoca Karin Karakaşlı
Adalet İçin Dik Duran Cesaret Ahmet Temel Demirer
Beşikçi İle Yarım Asır Ümit Fırat
İsmail Beşikçi ve Kürt Hareketi Recep Maraşlı
1960’lı Yıllarda Erzurum ve İsmail Beşikçi Sabahattin Güllülü
Kurtlar Sofrasındaki Mum Ruşen Aslan
İsmail Beşikçi ve Mülkiyet: Fevkalade Özel Bir Mülkiyeliyle Söyleşi Baskın Oran
İsmail Beşikçi Hoca Kalemiyle Sömürgeci Ruha Çizgi Çekti Ahmet Önal
İskilip Nere, Bandırma Nere! Bir İsmail Beşikçi Öyküsü Mustafa Topal
Adam Hem Kendi Yati Hem de Bizi Yatiri… Necmettin Salaz
Antep Günleri Bedahet Tosun
İsmail Beşikçi’yi Anlamak İbrahim Gürbüz
İsmail Beşikçi’yi Anlatmak Hasan Bildirici
Beşikçi: Türk Resmi İdeolojisinin Yalanlarına Karşı Duruş Ünsal Öztürk
İsmail Beşikçi’ye Mektup Halit Yalçın
Otonomi/ Özerklik Üzerine Ozan Değer
Yerel Demokrasinin Kavramsallaştırılması ve Geliştirilmesi için Öneriler İlhan Tekeli
Düşünce-Eylem İlişkisi Suç ve Ceza Işık Ergüden
Bilim, Bilimci ve Akademi Üzerine Bazı Sorular Fikret Başkaya
Uluslararası Toplumun Azınlık Hakları Yaklaşımı ve Ana Dilinde Eğitim Talebi Çerçevesinde Kürt Sorunu Zeri İnanç
Hakikati Bilme Hakkı Kerem Altıparmak
ABD Komünist Partisi ve Silahların Self-Determinasyon Hakkı Haluk Gerger
Kapitalizm, Emperyalizm ve Kürt Sorunu İzzettin Önder
TKP, Kemalizm ve Kürt Düşüncemiz Üzerine Bazı Düşünceler Nabi Yağcı
Etno-Dinsel Arınma, Tektipleştirme ve Türk İslamlaştırma Politikası Mehmet Bayrak
TBMM’de Cinsiyet Kompozisyonu Açısından Aykırı Bir Örnek:DTP/ BDP, %40 Cinsiyet Kotası ve Ardındaki Dinamikler Handan Çağlayan
Hukuk-Siyaset Cenderesinde ‘ Kürtçü’ Partiler ve Devlet Refleksi Murat Sevinç
Zorla Yerinden Etme Uygulaması Hüsnü Öndül
‘Orada Bir Canavar Vardı… O neydi?’ Kemalizm’in ve Türklüğün Sınır Deneyimi Olarak Diyarbakır Cezaevi Kaya Akyıldız

1975 Konya doğumlu. Lisansını iktisat, yüksek lisansını siyaset bilimi dalında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF), doktorasını sosyoloji alanında Binghamton Üniversitesi’nde tamamladı. 1999-2017 yılları arasında SBF’de çalıştı. 7 Şubat 2017’de 686 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sıyla üniversiteden ihraç edildi. Aralık 2019’dan bu yana Duisburg-Essen Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır.

Diğer kitapları: Mehmet Ali Aybar’ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961), (der.), (İletişim Yayınları, 2003); İsmail Beşikçi, (der., Ozan Değer’le birlikte), (İletişim Yayınları, 2011); Osmanlı: Bir Dünya-İmparatorluğunun Soykütüğü, (Dipnot Yayınları, 2011); Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, (Dipnot Yayınları, 2018).

Yazar, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans derecesini 2004 yılında, yüksek lisans derecesini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2008 yılında almıştır. Halen aynı fakültede doktorasını yapan Değer, aynı zamanda fakültenin Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. AyrıcaMülkiye Dergisi'nde editör yardımcılığı yapmaktadır.
Kitabın Adı İsmail Beşikçi
ISBN 9789750508653
Yayın No İletişim - 1570
Dizi Araştırma-İnceleme - 260
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 616 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 713 gr
Perakende Satış Fiyatı 62,00 TL
Baskı 2. baskı - Mart 2011 (1. baskı - Mart 2011)
Derleyen Barış Ünlü, Ozan Değer
Kapak Suat Aysu
Editör Tanıl Bora
Kapak Fotoğrafı Garbis Özatay
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ahmet Batmaz
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset