Işık Ergüden

Manevi Taciz (Yayına Hazırlayan)
Sanat Komplosu (Yayına Hazırlayan)
Toplumsal Sözleşme (Sonsözü Çeviren)
Toplumsal Sözleşme (Önsözü Çeviren)