Cornelius Castoriadis

1922’de İstanbul’da doğdu. Üç aylıkken ailesi Yunanistan’a göç etti. Atina’da hukuk, iktisat ve felsefe eğitimi gördü. İşgal sırasında Yunanistan Komünist Partisi’nin tavrını fazla şoven bulup Troçkistler’e katıldı. 1945’te Fransa’ya geçti ve Claude Lefort’la Socialisme ou Barbarie (Sosyalizm ya da Barbarlık) dergisini 1948’den itibaren yayımlamaya başladı. Bu arada Troçkist hareketle bağlarını kopardı. 1965’e kadar dergi etrafında oluşan çevrede yönlendirici bir rol oynadı. Psikanalize yönelip Lacan’ın oluşturduğu grupta yer aldı. Socialisme ou Barbarie dergisinde çıkan yazılarını 6 cilt olarak 10/18 dizisinde 1973’ten itibaren yayımladı: La Société Bureaucratique (I): Les Rapports de Production en Russie (1973); La Société Bureaucratique (II): La Révolution Contre la Bureaucratie (1973); l’Expérience du Mouvement Ouvrier (I): Comment Lutter? (1974); l’Expérience du Mouvement Ouvrier (II): Prolétariat et Organisation (1974); Capitalisme Moderne et Révolution (I): l’Impérialisme et la Guerre (1979); Capitalisme Moderne et Révolution (II): Le Mouvement Révolutionnaire Dans le Capitalisme Moderne (1979). Çeşitli dergilerde çıkan yazılarını ise üç kitapta topladı: Les Carrefours du Labyrinthe (1978), Domaines de l’Homme (1986), Le Monde Morcelé (1990). Ayrıca Claude Lefort ve Edgar Morin’le 1968 olayları sırasında birlikte yazdıkları La Brèche, 1981’de yayımlanan Devant la Guerre ve gene 1981’de Daniel Cohn-Bendit’le birlikte hazırladığı De l’Ecologie à l’Autonomie adlı kitapları vardır. Yazarın 1974-85 arasındaki yazılarından oluşan Domaines de l’homme - Les Carrefours du Labyrinthe II ve 1987-89 yıllarına ait yazılarının yeraldığı Les Carrefours du Labyrinthe III kitaplarındaki metinlerden, yazarın da onayıyla oluşturulan bir seçkisi Dünyaya, İnsana ve Tabiata Dair ismiyle 1993 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? - Marksizm Ve Devrimci Kuram - Cilt 1 (1997) ve Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? - Toplumsal İmgelem ve Kurum - Cilt 2 (2011) yayımladığımız diğer kitapları arasında yer alıyor. Castoriadis, 1997 yılında hayata veda etti.