Toplum İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar?
Toplumsal İmgelem ve Kurum - Cilt 2

Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? başlıklı çalışmasının birinci cildi olan Marksizm ve Devrimci Kuram’ı yayımladığımız Cornelius Castoriadis, Toplumsal İmgelem ve Kurum’da toplum ve tarih sorununun aydınlatılmasını hedefliyor.
Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? başlıklı çalışmasının birinci cildi olan Marksizm ve Devrimci Kuram’ı yayımladığımız Cornelius Castoriadis, Toplumsal İmgelem ve Kurum’da toplum ve tarih sorununun aydınlatılmasını hedefliyor. Castoriadis’e göre, bu sorun ancak, tek ve aynı olarak, yani “toplumsal-tarihsel sorunu” olarak ele alındığında anlaşılabilir. Toplumsal-tarihsel sorununu Platon’dan başlayarak felsefi okumalara göndermelerle cevaplamayı amaçlayan Castoriadis, bu göndermeler sırasında belli imgelerden ve bu imgelerin dünyayla bağdaştırılmasından bahsediyor. 
 
Toplumsal-tarihsel sorununun kökeninde bireylerin algı ve düşünce teknikleri yatar. Toplumun kurumlaşması bireylerin kendi yaratısıdır. Bireylerin düşündükleri kadar düşünmedikleri de bu kurumlaşmayı belirler. Ve bu süreçte bireyler hem diğer bireylerle hem de kurumlaştırdıkları toplumla sistematik bir oluşum içerisine girerler. Castoriadis, bu sistematik oluşumu kategorileştirirken düzen, ilişkiler ve zorunluluklardan bahseder.
 
Toplumun kurumlaşması sürecinde bireyin birey olmaktan çıkarken kullandığı dil ve dil üzerindeki kodlar gerçekliği ne kadar yansıtıyor sorusuna düşünce ve algı çerçevesinde felsefi bir cevap…

 

1922’de İstanbul’da doğdu. Üç aylıkken ailesi Yunanistan’a göç etti. Atina’da hukuk, iktisat ve felsefe eğitimi gördü. İşgal sırasında Yunanistan Komünist Partisi’nin tavrını fazla şoven bulup Troçkistler’e katıldı. 1945’te Fransa’ya geçti ve Claude Lefort’la Socialisme ou Barbarie (Sosyalizm ya da Barbarlık) dergisini 1948’den itibaren yayımlamaya başladı. Bu arada Troçkist hareketle bağlarını kopardı. 1965’e kadar dergi etrafında oluşan çevrede yönlendirici bir rol oynadı. Psikanalize yönelip Lacan’ın oluşturduğu grupta yer aldı. Socialisme ou Barbarie dergisinde çıkan yazılarını 6 cilt olarak 10/18 dizisinde 1973’ten itibaren yayımladı: La Société Bureaucratique (I): Les Rapports de Production en Russie (1973); La Société Bureaucratique (II): La Révolution Contre la Bureaucratie (1973); l’Expérience du Mouvement Ouvrier (I): Comment Lutter? (1974); l’Expérience du Mouvement Ouvrier (II): Prolétariat et Organisation (1974); Capitalisme Moderne et Révolution (I): l’Impérialisme et la Guerre (1979); Capitalisme Moderne et Révolution (II): Le Mouvement Révolutionnaire Dans le Capitalisme Moderne (1979). Çeşitli dergilerde çıkan yazılarını ise üç kitapta topladı: Les Carrefours du Labyrinthe (1978), Domaines de l’Homme (1986), Le Monde Morcelé (1990). Ayrıca Claude Lefort ve Edgar Morin’le 1968 olayları sırasında birlikte yazdıkları La Brèche, 1981’de yayımlanan Devant la Guerre ve gene 1981’de Daniel Cohn-Bendit’le birlikte hazırladığı De l’Ecologie à l’Autonomie adlı kitapları vardır. Yazarın 1974-85 arasındaki yazılarından oluşan Domaines de l’homme - Les Carrefours du Labyrinthe II ve 1987-89 yıllarına ait yazılarının yeraldığı Les Carrefours du Labyrinthe III kitaplarındaki metinlerden, yazarın da onayıyla oluşturulan bir seçkisi Dünyaya, İnsana ve Tabiata Dair ismiyle 1993 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? - Marksizm Ve Devrimci Kuram - Cilt 1 (1997) ve Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? - Toplumsal İmgelem ve Kurum - Cilt 2 (2011) yayımladığımız diğer kitapları arasında yer alıyor. Castoriadis, 1997 yılında hayata veda etti.

Kitabın Adı Toplum İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar?
Alt Başlık Toplumsal İmgelem ve Kurum - Cilt 2
Orijinal Adı L'Institution Imaginaire de la Société
ISBN 9789750509377
Yayın No İletişim - 1644
Dizi Politika - 92
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 344 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 285 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2011
Yazar Cornelius Castoriadis
Çeviren Işık Ergüden
Editör Nazlı Ökten
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Burcu Tunakan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset