Charlotte Sleigh

Cambridge Üniversitesi Tarih ve Bilim Felsefesi Bölümü’nde yükseköğrenim gördü. California Üniversitesi ve Kent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. British Journal for the History of Science dergisinde editörlük, Britanya Bilim Tarihi Topluluğu’nda başkanlık yaptı. University College London’da çalışıyor.