İslâm'ın Psikanalizi

Fethi Benslama’nın bu kitabı, tam anlamıyla öncü bir eserdir. Freud’un Yahudilik ve Hıristiyanlığı psikanalitik açıdan ele alan çığır açıcı çalışmalarının ardından bu konuda pek çok inceleme yapılıp yayınlanmasına karşılık; İslâm bu analizlerin kapsamına hemen hemen hiç dahil edilmedi. Buna ya gerek duyulmadı veya cesaret edilemedi. İslâm’ın Psikanalizi, hem bu boşluğu doldurma yolunda bir ilk ve kapsamlı girişim, hem de bu açıdan İslâm’ın diğer tektanrılı -İbrahimî- dinlere göre özgünlüğünü ortaya koyan tezler içeren bir eser.

Fethi Benslama’nın bu kitabı, tam anlamıyla öncü bir eserdir. Freud’un Yahudilik ve Hıristiyanlığı psikanalitik açıdan ele alan çığır açıcı çalışmalarının ardından bu konuda pek çok inceleme yapılıp yayınlanmasına karşılık; İslâm bu analizlerin kapsamına hemen hemen hiç dahil edilmedi. Buna ya gerek duyulmadı veya cesaret edilemedi. İslâm’ın Psikanalizi, hem bu boşluğu doldurma yolunda bir ilk ve kapsamlı girişim, hem de bu açıdan İslâm’ın diğer tektanrılı -İbrahimî- dinlere göre özgünlüğünü ortaya koyan tezler içeren bir eser. Yazar, İslâm’ın diğer dinlerden farklı olarak Tanrı’yı bir baba olarak ele almayışından, bu Kur’anî gelenekten hareketle “aşırı” İslâmcıların gerçekle sembolik formlar arasındaki ilişkiyi nasıl tahrip ettiklerini gösterirken, bu noktada kadınlık nosyonunun değişime uğratılmasının nasıl İslâm’a özgü bastırmaların merkezî damarı olduğunu açıklıyor. Fethi Benslama ayrıca bu tezlerini İslâm’ın kurucu metinleri üzerinden kanıtlamakla yetinmeyip; analizini çağdaş İslâmcı akımlar üzerine de yoğunlaştırarak, burada “geleneksel İslâmî özne” kavramından bir kopuş olduğu tesbitine varıyor. Bu, yalnızca dinin psikanalizi konusuyla ilgili olmayıp, nedenleri ve sonuçları itibariyle, başta “İslâm toplumları” olmak üzere tüm toplumları ilgilendiren bir siyasal-toplumsal sorgulamayı davet eden bir açılım.

Paris Üniversite VII’de psikanaliz ve psikopatoloji öğrenimi gördü. Paris-Diderot Üniversitesi’nde profesör ve Tunus Bilimler Akademisi üyesidir. Günümüzün önemli psikanalistlerinden biri olan Benslama, La Nuit Briseé (Ramsay, 1988), Une fiction troublante (Edition de l’Aube, 1994) ve Le jihadisme des femmes. Pourquoi elles ont choisi Daech? (Farhad Khosrokhavar ile birlikte, Seuil, 2017) gibi yankı uyandıran kitapların yazarıdır. Ayrıca klinik psikanaliz ve çağdaş dönem Avrupa ve İslâm konularında birçok incelemesi yayımlanmıştır. La psychanalyse à l’épreuve de l’Islam (Aubier, 2002) adlı çalışması Türkçede İslâm’ın Psikanalizi başlığıyla (İletişim, 2005) yayımlanmıştır.

Kitabın Adı İslâm'ın Psikanalizi
Orijinal Adı La psychanalyse à l'épreuve de l'Islam
ISBN 9789750503139
Yayın No İletişim - 1061
Dizi Politika - 49
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 317 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 234 gr
Perakende Satış Fiyatı 236,00 TL
Baskı 5. baskı - Temmuz 2020 (1. baskı - Şubat 2005)
Yazar Fethi Benslama
Çeviren Işık Ergüden
Editör Ömer Laçiner
Kapak Suat Aysu
Dizin Nurgül Şimşek
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset