Marie-Carmen Smyrnelis

2000 yılından bu yana I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de (Paris) tarih doktoru. Belli başlı eserleri: Une société hors de soi. Identités et relations sociales a Smyrne aux XVIII et XIX siécles, Ed. Peeters, Paris-Louvain, Collection Turcica, c. X., 2005 ve Histoire d'une ville ottomane plurielle: Smyrne (XVIII-XIX siécles), Collection d'articles, İstanbul, Ed. Isis, Collection Analecta Isana, 2006. 2002-2003 yılındanaeri Işık Tamdoğan'la birlikte I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de "topumsal ağlardan yola çıkarak toplumsalın analizi" seminerini yönetmektedir. Şu anda Fondaon Maion des Sciences de I'Homme'da (Paris) açlışmaktadır. Symrna tarihi üzerine, Osmanlı İmparatorluğu'nda çeşitli nüfusların birlikte yaşama tarzları sorunu üzerine ve Akdeniz'deki ağlar üzerine çok sayıda makalenin yazarıdır.