Ücretli Çalışmanın Tarihçesi
Sosyal Sorunun Dönüşümü

Robert Castel, Ücretli Çalışmanın Tarihçesi’nde sosyal sorunun ortaya çıkışını ve dönüşümünü incelerken toplumsal işbölümü içinde işgal edilen yer ile bireyi güvence altına alan sosyal koruma sistemlerine katılım arasında güçlü bir bağlantı görüyor. Günümüzün prekaryalaşmış ücretli çalışanlarının durumu ile geçmiş çağların toprağından kopmuş, sefalete mahkûm edilmiş milyonlarca emekçisinin durumu arasında yapısal süreklilikler saptayan Castel, parçalanan ücretliler toplumu ve güvencesizleşmenin yükselişi karşısında kaybedilenleri geri kazanmanın yollarını arıyor.

“Çağdaş toplumlara musallat olan ve prekarite, korunmasızlık, dışlama, ayrıştırma, statü kaybı, mensubiyet yitimi gibi konuları ön plana çıkaran kırılma tehdidini değerlendirebilmek için, ücretli emeğin işgal ettiği yeri toplumsal ve tarihsel bakımdan belirtmek şarttır. (...) Elinizdeki eserde tarih büyük bir yer işgal ediyor olsa da, burada bahsettiğimiz şey şimdiki zamanın tarihidir. (...) Şimdiki zaman sadece çağdaş olan değildir. O aynı zamanda bir mirasın ürünüdür; bugünü anlamak ve bugün eyleme geçebilmek için bu mirasın anısı bize gereklidir.”

 

Ücretli çalışma, yüzyıllar boyunca statü kaybı anlamına geldi. Sefil ve küçümsenen bir ücretlilik durumundan, toplumsal öznelerin çoğunluğunun sosyal güvencelere sahip olduğu bir ücretliler toplumuna nasıl geçildi? Sonra nasıl oldu da bugün daimi bir işsizlik içinde yaşamını idame ettirmeye çalışanlardan, ufak tefek işlerde günü kurtarma telaşındaki gençlerden oluşan bir kitle gelişmiş toplumların kalıcı bir parçası haline geldi?


Robert Castel, Ücretli Çalışmanın Tarihçesi’nde sosyal sorunun ortaya çıkışını ve dönüşümünü incelerken toplumsal işbölümü içinde işgal edilen yer ile bireyi güvence altına alan sosyal koruma sistemlerine katılım arasında güçlü bir bağlantı görüyor. Günümüzün prekaryalaşmış ücretli çalışanlarının durumu ile geçmiş çağların toprağından kopmuş, sefalete mahkûm edilmiş milyonlarca emekçisinin durumu arasında yapısal süreklilikler saptayan Castel, parçalanan ücretliler toplumu ve güvencesizleşmenin yükselişi karşısında kaybedilenleri geri kazanmanın yollarını arıyor.

Zengin bir tarihsel sosyoloji araştırması olan bu çalışma, ücretli emeğin toplumsal serüvenini altı yüz yıllık bir perspektifle sunuyor ve günümüzün işsizlik, korunmasızlık, mensubiyet kaybı gibi en can alıcı sorunlarının ardındaki yapısal dinamiği ortaya koyuyor.

Robert Castel Sosyolog ve filozof; 1990'a kadar Vincennes Üniversitesi'nde sosyoloji profesörlüğü yaptıktan sonra Paris'te Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'na geçti; şimdi emekli. Eserleri: Le psychanalysme (maspéro, 1973), L'ordre psychiatrique (Minuit, 1977), La Société psychiatrique avancée, le modele américain (Grasset, 1979), Le Psychanalysme (Grasset, 1983), J. F. Lae ile birlikte Le RMI, une dette sociale (L’Harmattan, 1991),Métamorphoses de la question social (Fayard, 1995) ve Claudine Haroche'la birlikte Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi (Fayard, 2000).

Kitabın Adı Ücretli Çalışmanın Tarihçesi
Alt Başlık Sosyal Sorunun Dönüşümü
Orijinal Adı Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat
ISBN 9789750521362
Kapak Joseph Wright of Derby, An Iron Forge, 1772
Yayın No İletişim - 2424
Dizi Araştırma-İnceleme - 404
Alan Ekonomi, Sosyoloji
Sayfa 440 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 454 gr
Perakende Satış Fiyatı 179,00 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2019 (1. baskı - Ocak 2017)
Yazar Robert Castel
Çeviren Işık Ergüden
Editör Ahmet İnsel
Önsöz Ahmet İnsel
Yayına Hazırlayan Melike Işık Durmaz
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ece Ziya
Dizin Ece Ziya
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit