Françoise Dreyfus

Paris Sorbonne Üniversitesi’nde siyasi bilimler profesörü. Bu kitap dışında, 2000 yılında Sorbonne Yayınları’ndan Nouveaux partis, nouveaux enjeux başlıklı kitabı yayımlandı.