Bürokrasinin İcadı
Fransa, Büyük Britanya ve ABD’de Devlete Hizmet Etmek (18.-20. yüzyıl)

Max Weber’e göre, “Deyim yerindeyse modern Batı devletinin üreme organıdır”. Marx ise, “son derece parazit bu yapı...” dediği bürokrasiyi, “devletin dolap çevirme aleti”, olarak tanımlar. Modern devletle birlikte ortaya çıkan bürokrasi, ait olduğu ülkenin siyasal tarihinin yol izinde, çeşitli sosyal grupların ve idare sorununu kendi düşünme alanına dahil etmiş akımların karşı karşıya geldiği, toplumsal/ekonomik dönüşümler ve siyasi mücadelerle yeniden biçimlenen "politik" sürecin bir ürünüdür.

Max Weber’e göre, “Deyim yerindeyse modern Batı devletinin üreme organıdır”. Marx ise, “son derece parazit bu yapı...” dediği bürokrasiyi, “devletin dolap çevirme aleti”, olarak tanımlar... Modern devletle birlikte ortaya çıkan bürokrasi, ait olduğu ülkenin siyasal tarihinin yol izinde, çeşitli sosyal grupların ve idare sorununu kendi düşünme alanına dahil etmiş akımların karşı karşıya geldiği, toplumsal/ekonomik dönüşümler ve siyasi mücadelerle yeniden biçimlenen “politik” sürecin bir ürünüdür.

Bu kitap, 18. yüzyılın ikinci yarısında dünya tarihine yön veren önemli politik değişimlere sahne olmuş, siyasal örgütlenme ilkelerinde aynı ortak paydaya sahip Fransa, İngiltere ve ABD’de “devlete hizmet” anlayışının ortaya çıkışından yola çıkarak bürokrasiyi ‘keşfediyor’... Weber’in “yasal tahakküm tarzı” olarak tanımladığı bu “kamusal işleyiş sistemi”, sözkonusu üç ülkede de, iki yüzyıldan uzun süren bir dönem içinde, farklı ritimlerde oluştu ve yerleşti. Demokrasi ilkesini paylaşan, ama farklı değer sistemleri üzerine kurulmuş bu ülkelerde bürokratik yapılar, toplumsal ve ekonomik değişimlerle birlikte gelişirken, devletin yapısına ve örgütlenmesine de yön verdi.

Sorbonne Üniversitesi siyasal bilimler profesörü Françoise Dreyfus, görece yeni bir kurum olan ve uzun bir süreçte kurulan bürokrasiyi bir aynaya benzetiyor: “Bürokrasi, tarihinin her evresinde içinden çıktığı toplumu yansıtır...” Bu önemli çalışma, kendine özgü statüsüyle bürokrasinin öncelikle nasıl siyasi bir faaliyet haline geldiğini tespit ediyor; özellikle yasama ve yürütme organlarının bu “kamu işletmesi”ni nasıl bir iktidar silahı haline getirdiğini de örnekleriyle gözler önüne seriyor...

Paris Sorbonne Üniversitesi’nde siyasi bilimler profesörü. Bu kitap dışında, 2000 yılında Sorbonne Yayınları’ndan Nouveaux partis, nouveaux enjeux başlıklı kitabı yayımlandı.
Kitabın Adı Bürokrasinin İcadı
Alt Başlık Fransa, Büyük Britanya ve ABD’de Devlete Hizmet Etmek (18.-20. yüzyıl)
Orijinal Adı L’invention de la bureaucratie servir l’état en france, en grande-bretagne et aux étatsunis (XVIIIe-XXe siècle)
ISBN 9789750505003
Yayın No İletişim - 1228
Dizi Araştırma-İnceleme - 210
Alan Sosyoloji
Sayfa 303 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 250 gr
Perakende Satış Fiyatı 41,00 TL
Baskı 2. baskı - Mayıs 2014 (1. baskı - Mayıs 2007)
Yazar Françoise Dreyfus
Çeviren Işık Ergüden
Editör Can Belge
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen, Ceren Kınık
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset