Pascale Chapaux-Morelli

Psikolojik şiddet mağdurlarına yardım derneğinin başkanı.