Post-Post-Kemalizm
Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar

Post-Post-Kemalizm, konuyu hem siyaset bilimi, kadın çalışmaları, dış politika ve tek parti dönemi çalışmaları bağlamında sosyal bilim disiplinleri açısından; hem liberal söylem, kültür politikası, laiklik, vesayet eleştirisi, İslâm ve siyasal partiler bağlamında tematik olarak ele alan makalelerden oluşuyor.

Post-Kemalizm kavramı, modern Türkiye analizinde tek parti dönemini ülkenin bütün temel problemlerinin “anası” olarak gören eleştirel yaklaşımı özetliyor. “Kemalizm”le tanımlanan bu deneyimi sorgulayarak aşmayı, demokratikleşmenin anahtarı olarak gören yönelimleri tanımlıyor.

Post-post-Kemalist paradigma ise, “tek parti döneminin büyüsünün bozulmasını” sağlayan bu eleştirel birikimin, 2000’lerin seyri içinde “bir ortodoksinin yerine başka bir ortodoksiyi koyma” eğilimini doğurduğu tespitinden yola çıkıyor. Bu nedenle, eleştirinin eleştirisini yaparak bir adım daha atmayı öneriyor. 1908-1945 arası dönemine sıkışmadan, sonraki dönemlerin alt üst edici siyasal ve toplumsal gelişmelerinin hakkını veren; demokratikleşmenin ve otoriterliğin salt Kemalizm’e indirgenen sorunlarının başka kaynaklarına da mercek tutan bir analizin yolunu açmaya çalışıyor.

Post-Post-Kemalizm, konuyu hem siyaset bilimi, kadın çalışmaları, dış politika ve tek parti dönemi çalışmaları bağlamında sosyal bilim disiplinleri açısından; hem liberal söylem, kültür politikası, laiklik, vesayet eleştirisi, İslâm ve siyasal partiler bağlamında tematik olarak ele alan makalelerden oluşuyor.

İlker Aytürk ve Berk Esen’in derlediği kitaba Sencer Ayata, Tanıl Bora, Zana Çitak, Ersin Kalaycıoğlu, Berrin Koyuncu-Lorasdağı, Yüksel Taşkın, İlhan Uzgel, Şebnem Yardımcı Geyikçi makaleleriyle katkıda bulundular.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz İlker Aytürk, Berk Esen
Post-Post-Kemalizm: Yeni Bir Paradigmayı Beklerken İlker Aytürk
Kemalizm ve Post-Kemalizm Ayrışmasında Türkiye’de Siyaset Bilimi Ersin Kalaycıoğlu
Türkiye’de Kadın Çalışmalarında Post-Kemalizmin İzini Sürmek: Açmazlar ve Yeni Yönelimler Berrin Koyuncu-Lorasdağı
Dış Politikada Post-Kemalizm: Bir Çöküşün Hikâyesi İlhan Uzgel
Erken Cumhuriyet’te Modernleşme, Laiklik ve Milliyetçilik: Mete Tunçay’ın Tek-Parti’sinin Kırk Yıl Gecikmiş Bir Eleştirisi İlker Aytürk
Liberaller, Liberal Söylem ve Liberal Siyasi Yaklaşım Sencer Ayata
Kemalist Kültüralizm: Eleştirinin Eleştirisi ve Ayrışmalar Tanıl Bora
Post-Kemalizm ve Laiklik: Bir Eleştiriyi Yeniden Düşünmek Zana Çitak
Post-Kemalizmin Vesayet Eleştirisi: AKP Rejiminin Resmî Tezi Berk Esen
Post-Kemalist Paradigmanın İslâm Çalışmalarına Etkileri: Eleştirel Bir Değerlendirme Yüksel Taşkın
Siyasi Partiler Çalışmaları Kapsamında Post-Kemalizmi Yeniden Düşünmek Şebnem Yardımcı Geyikçi, Berk Esen

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans (1995) ve yüksek lisans (1997) derecelerini uluslararası ilişkiler alanında ODTÜ’den, ikinci yüksek lisans (2001) ve doktora (2005) derecelerini ise Yakın Doğu ve Yahudilik çalışmaları alanında Brandeis Üniversitesi’nden aldı. Tel Aviv, Kudüs İbrani, Şikago Üniversiteleri ve École des Hautes Études en Sciences Sociales’de misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak bulundu. 2011 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü’nü aldı, 2012’de Fulbright bursiyeri oldu. Çalışma alanları düşünce tarihi, Türk siyasi tarihi ve Türk sağıdır.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi. Siyaset bilimi alanında doktorasını 2015 yılında Cornell Üniversitesi’nden aldı. Eylül 2015 ile Ağustos 2020 arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler alanlarındaki güncel çalışmaları Party Politics, Journal of Democracy, Third World Quarterly, Government and Opposition, Armed Forces & Society, PS: Political Science & Politics, South European Society and Politics, Journal of Near East and Balkan Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Mediterranean Politics, Turkish Studies, Middle East Review of International Affairs ve Birikim gibi akademik dergilerde yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan, Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar (İlker Aytürk ile birlikte, 2022) ve Eleştirel Güvenlik ve Türkiye: Uluslararası İlişkilerde Alternatif Yaklaşım (Başar Baysal ile birlikte, 2022) başlıklı derlemeleri yayımlandı. 2020 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen Genç Bilim İnsanları ödülüne ve 2018 yılında Sakıp Sabancı Uluslarası Araştırma ödülüne layık görüldü.

Kitabın Adı Post-Post-Kemalizm
Alt Başlık Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar
ISBN 9789750533518
Yayın No İletişim - 3188
Dizi Politika - 224
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 486 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 300,00 TL
Baskı 3. baskı - Ocak 2023 (1. baskı - Temmuz 2022)
Derleyen İlker Aytürk, Berk Esen
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
“Bir yaklaşımın adı olmaktan daha çok, geçilmesini umduğumuz bir dönem…”
Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar kitabını derleyen İlker Aytürk ve Berk Esen ile akademideki hâkim paradigmayı, kitabın çıkış noktasını, uğraklarını ve seçimlerin bu paradigmaya etkilerini konuştuk.
13.07.2023 - K24