Eleştirel Güvenlik ve Türkiye
Uluslararası İlişkilerde Alternatif Yaklaşım

Eleştirel Güvenlik ve Türkiye, dış politikada güvenlik çalışmalarına çok boyutlu bir eleştirel yaklaşım geliştiriyor. Bu eleştirinin temelinde, güvenliğin “teknik” veya siyaset-üstü değil pekâlâ siyasi bir mesele olduğu kabulü ve devlet-merkezli bakış açısıyla ve askerî sorunsalla sınırlanamayacağı fikri yatıyor.

Eleştirel Güvenlik ve Türkiye, dış politikada güvenlik çalışmalarına çok boyutlu bir eleştirel yaklaşım geliştiriyor. Bu eleştirinin temelinde, güvenliğin “teknik” veya siyaset-üstü değil pekâlâ siyasi bir mesele olduğu kabulü ve devlet-merkezli bakış açısıyla ve askerî sorunsalla sınırlanamayacağı fikri yatıyor.

Kitabın kuramsal tartışmalarla ilgili ilk bölümünde, öncelikle “güvenlikleştirme” ve adeta sihirli bir havaya bürünmüş bulunan “jeopolitika” gibi temel kavramların etraflı bir sorgulaması yapılıyor. 21. yüzyılın ilk on yıllarına damgasını vuran popülizmin bu alandaki etkisi de ihmal edilmiyor. Bu sorgulama, dış politikada güvenlik perspektifinin postkolonyalizm, feminizm ve barış inşası bakış açılarından ele alınmasıyla tamamlanıyor.

Türkiye örneğine eğilen ikinci bölümde ise, sivil-asker ilişkileri, Kürt sorununda Çözüm Süreci, Suriyeli göçmenler, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, iklim krizi bağlamlarında dış politikada güvenlik meselesine mercek tutuluyor. Dış politikanın 21. yüzyılın ilk çeyreğinde “aktivizmden sıkışmışlığa” doğru seyreden gelişimine de ışık tutan bir analiz...

Berk Esen ve Başar Baysal’ın derlemesinde ayrıca Sinem Adar, Çiğdem Aydın Koyuncu, Pınar Bilgin, Birgül Demirtaş, Neslihan Dikmen-Alsancak, Cihan Dizdaroğlu, Sezgi Durgun, Emre Hatipoğlu, Çağlar Kurç, Mine Nur Küçük, Alpaslan Özerdem, Burak Bilgehan Özpek, Duygu Öztürk, Bahar Rumelili, S. Duygu Sever, Özlem Tür ve Güneş Uzunoğlu’nun katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz Berk Esen, Başar Baysal
Güvenlikleştirmenin Çalışılmasının Siyaseti? Türkiye’de Kopenhag Okulu Pınar Bilgin
Güvenliğe Postkolonyal Bakış: Avrupa-Merkezci Güvenlik Anlayışlarının Eleştirisi Neslihan Dikmen-Alsancak, Mine Nur Küçük
Feminizm ve Uluslararası Güvenlik Özlem Tür, Çiğdem Aydın Koyuncu
Önemli Bir Küresel İnsani ve Barış İnşası Aktörü Olarak Türkiye Alpaslan Özerdem
Güvenlikleştirme ve Demokratik Gerileme İlişkisi: Türkiye Örneği Berk Esen, Başar Baysal
Eleştirel Jeopolitik: Jeopolitik Anlatılar, Analizler ve Tartışmalar Sezgi Durgun
Ontolojik Güven(siz)lik ve Popülizm Bahar Rumelili, Güneş Uzunoğlu
Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri Duygu Öztürk
Türkiye’de Siyasi Partiler ve Suriyeli Mülteciler: Zorlu 10 Yılın Analizi Birgül Demirtaş
Çözüm Süreci Üzerine Bir Otopsi Raporu Burak Bilgehan Özpek
Güvenlikleştirme Çerçevesinden Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Analizi Cihan Dizdaroğlu, Başar Baysal
Yerli, Milli ve Dokunulmaz: Türkiye’de Savunma Sanayinin Güvenlikleştirilmesi Çağlar Kurç
Düşük Karbonlu Dünyada Güvenlik Kavramı ve Türkiye S. Duygu Sever, Emre Hatipoğlu
Dış Politikada Aktivizmden Sıkışmışlığa: Cüretkâr Kuvvet Kullanımı, Zayıflayan Diplomatik Kapasite, Artan Bölgesel Yalnızlık Sinem Adar

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi. Siyaset bilimi alanında doktorasını 2015 yılında Cornell Üniversitesi’nden aldı. Eylül 2015 ile Ağustos 2020 arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler alanlarındaki güncel çalışmaları Party Politics, Journal of Democracy, Third World Quarterly, Government and Opposition, Armed Forces & Society, PS: Political Science & Politics, South European Society and Politics, Journal of Near East and Balkan Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Mediterranean Politics, Turkish Studies, Middle East Review of International Affairs ve Birikim gibi akademik dergilerde yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan, Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar (İlker Aytürk ile birlikte, 2022) ve Eleştirel Güvenlik ve Türkiye: Uluslararası İlişkilerde Alternatif Yaklaşım (Başar Baysal ile birlikte, 2022) başlıklı derlemeleri yayımlandı. 2020 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen Genç Bilim İnsanları ödülüne ve 2018 yılında Sakıp Sabancı Uluslarası Araştırma ödülüne layık görüldü.

Kolombiya’da Universidad Del Rosario’da Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalışmış ve bu kapsamda 2020 ve 2021 yıllarında Kolombiya barış süreci üzerine araştırmalar yapmıştır. Yüksek lisans derecesini 2013’te Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, doktora derecesini 2017’de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Çalışma alanları Eleştirel Güvenlik Çalışmaları, Güvenlikleştirme Teorisi, Barış Araştırmaları ve DDR Süreçleri, Organize Suçlar, Latin Amerika’dır. Securitization and Desecuritization of FARC in Colombia: A Dual Perspective Analysis kitabının yazarıdır. Halen Ankara Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapıyor.

Kitabın Adı Eleştirel Güvenlik ve Türkiye
Alt Başlık Uluslararası İlişkilerde Alternatif Yaklaşım
ISBN 9789750533860
Yayın No İletişim - 3214
Dizi Araştırma-İnceleme - 536
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 464 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 288,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2022
Derleyen Berk Esen, Başar Baysal
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan İrfan Eroğlu
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Emin Altan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Nebiye Çavuş
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit