Bahar Rumelili

2002 yılında University’e of Minnesota’dan doktora derecesini alan Doç. Dr. Bahar Rumelili halen Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ulus-lararası ilişkiler teorileri ve Avrupa Birliği alanlarında uzmanlaşan Rumelili’nin inşacı kuram, kimlik, ve çatışma çözümü konularında makaleleri European Journal of International Relations, Review of International Studies, Journal of Common Market Studies ve Cooperation and Conflict gibi dergilerde yayınlanmıştır.