Küresel Siyasete Giriş
Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler

Türkiye’deki farklı üniversitelerden genç kuşak akademisyenlerin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, uluslararası ilişkilerin küresel siyasete dönüşüm serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.

Etrafımızdaki dünyanın ve onun bilgisinin büyük bir hızla dönüşüme uğradığı bir dönemde yaşıyoruz. Bir önceki yüzyıla ait bütün bilgilerimiz hızla geçersizleşiyor, sosyal bilimlerin içindeki disiplinlerarası ayrımlar bulanıklaşıyor. Uluslararası göç, küresel ekonomik krizler, küresel çevre sorunları, enerji krizleri, ulusüstü oluşumların derinleşmesi, savaşın yeni biçimleri uluslararası ilişkiler disiplinini kuran ve onu diğer disiplinlerden ayıran, içerisi ile dışarısı arasındaki ayrımın geçerli olmadığı iddialarının yaygınlaşmasına yol açıyor. Hukuksal bir statü olarak egemenlik korunmaya devam etse de bütün bu sözü edilen dönüşümler egemenliğin siyasal bir kapasite olarak dönüşmesine neden oluyor. Ekonomiden siyasete, yönetimden idari yapılanmaya, insan haklarından çevre sorunlarına, kuvvet kullanmadan cezai yargıya, spordan kültüre, bilim-sanattan eğitime kadar neredeyse tüm alanlarda yeni ilke ve kurallar getirmeye başlayan küresel hukuk, devletlerin sadece dış değil aslında iç egemenliklerinin de bir şekilde sınırlanması anlamına geliyor.

Türkiye’deki farklı üniversitelerden genç kuşak akademisyenlerin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, uluslararası ilişkilerin küresel siyasete dönüşüm serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.

Kitapta yer alan bölümler
GENİŞLETİLMİŞ 2. BASIMA ÖNSÖZ Evren Balta
ÖNSÖZ Evren Balta
EGEMENLİK VE VESTFALYAN DÜZEN Özlem Kaygusuz
ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN HUKUKU: VESTFALYAN SİSTEMDEN KÜRESELLEŞMEYE Erdem Denk
SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ Muhammed A. Ağcan
GÜÇ, ANARŞİ VE REALİZM Mehmet Ali Tuğtan
LİBERALİZM, İŞBİRLİĞİ, KOLEKTİF GÜVENLİK VE NEOLİBERAL KURUMSALCILIK Evren Çelik Wiltse
İNŞACILIK/KONSTRÜKTİVİZM Bahar Rumelili
MARKSİZM VE ELEŞTİREL TEORİLER Funda Hülagü
BATI-MERKEZCİLİK VE POSTKOLONYALİZM Bahar Rumelili
FEMİNİZM Özlem Tür, Çiğdem Aydın Koyuncu
GÜVENLİK, GÜVENLİK ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİKLEŞTİRME Sinem Akgül Açıkmeşe
ULUSLARARASI SAVAŞ Evren Balta
SOĞUK SAVAŞ VE SONRASI GÜVENLİK SİYASETİ Aslı Çalkıvik
İÇ ÇATIŞMA: NEDENLER, MEKANİZMALAR, AKTÖRLER Nil S. Şatana
DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Gencer Özcan
İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI Deniz Kızılsümer Özer
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İnan Rüma
KÜRESEL ÜRETİM, TİCARET VE FİNANS Cemil Boyraz
KALKINMA, EŞİTSİZLİK VE YOKSULLUK Ali Rıza Güngen
KÜRESEL SİYASET VE ÇEVRE İbrahim Mazlum
ULUS-DEVLETLERDE VATANDAŞLIK VE KİMLİK Zeynep Kadirbeyoğlu, Bilgesu Sümer
KÜRESEL HAREKETLİLİK VE GÖÇ Deniz Sert
YERELLEŞME, BÖLGESELLEŞME VE BÜTÜNLEŞME Özge Onursal Beşgül
KÜRESELLEŞME, KOZMOPOLİTANİZM VE POST-VESTFALYA DÜZENİ Ayhan Kaya
KÜRESEL SİYASET VE TEKNOLOJİ Akın Ünver
KÜRESEL SİYASET VE DİN Zana Çitak
KÜRESEL SİYASET VE ENERJİ Tolga Demiryol
KÜRESEL SİYASETTE NORMLAR Nazlı Üstünes Demirhan
Kitabın Adı Küresel Siyasete Giriş
Alt Başlık Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler
ISBN 9789750535697
Yayın No İletişim - 2046
Dizi Araştırma-İnceleme - 340
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 742 sayfa
En 170 mm
Boy 240 mm
Perakende Satış Fiyatı 420,00 TL
Baskı 2. Basım 1. baskı - Ekim 2023
Editör Evren Balta, Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit