Sinem Akgül Açıkmeşe

2011’den bu yana Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1998), yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları-Uluslararası İlişkiler (2001) ve Jean Monnet bursiyeri olarak London School of Economics-European Studies programlarından (2002) aldı. Türkiye Bilimler Akademisi doktora bursiyeri olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği-Uluslararası İlişkiler programından doktora derecesine hak kazandı (2008). London School ve Economics’te misafir doktora öğrencisi (2005-2006) ve University of California-San Diego’da misafir araştırmacı (2005) olarak bulundu. 2009-2011 arasında TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Açıkmeşe, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin Genel Sekreterliği (2008’den beri) ile Uluslararası İlişkiler dergisi yardımcı editörlüğü (2009-2013) ve European Review of International Studies dergisinin alan editörlüğü (2013’ten beri) görevlerini yürütmektedir. Uluslararası ve ulusal bilimsel dergiler ile kitaplarda makaleleri yayınlanan Açıkmeşe’nin akademik ilgi alanları arasında Güvenlik Çalışmaları, Avrupa güvenliği, Avrupa bütünleşmesi, ve Avrupa Birliği ile AB-Türkiye ilişkileri bulunmaktadır.