Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler
Kuşku ile Komşuluk

Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler iki ülke arasındaki etkileşimin bir yandan tarihsel panoramasını çizerken diğer yandan bu tarihselliği günümüzdeki sorunlar ve ortaya çıkan yeni uyuşmazlık başlıkları etrafında ele alıyor. Çatışma, gerginlik, uzlaşma ve işbirliği parametrelerinin yetip yetmediği sorun alanlarını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde incelerken, iki ülkede mevcut olan medya rejiminden siyasal muhalefetin konumuna kadar önemli pek çok meseleyi de araştırma çerçevesine dahil ediyor.

Son yılların deneyimi, iki eski komşu olan Rusya ve Türkiye’nin, gerek kendi ilişkileri açısından gerekse yakın coğrafyalarında yaşayan uluslar üzerinde çok farklı sonuçlara yol açabilecek ağırlığa sahip olduklarını ortaya koydu. Tarihsel benzerlikler, fark-lılıklar; komşuluğun önemli bir etken olduğu siyasi ve diplomatik ilişkiler; Soğuk Savaş süresince edinilen alışkanlıklar ve bu dönem boyunca geçilen askerî ve iktisadi süreçler; Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni siyasal konjonktür ve Türkî cumhuriyetlerin tabloya dahil olması; enerji politikaları; Avrupa Birliği’nin diplomatik alandaki etkisi... Türkiye ve Rusya arasında yaşanan tarihsel ilişki sıralanan başlıkların çok ötesinde bir çerçeveye oturuyor ve bölgesel çatışmalarda her iki ülkenin üstlendiği roller bu ilişkinin sürekli gündemde kalmasına sebep oluyor.


Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler iki ülke arasındaki etkileşimin bir yandan tarihsel panoramasını çizerken diğer yandan bu tarihselliği günümüzdeki sorunlar ve ortaya çıkan yeni uyuşmazlık başlıkları etrafında ele alıyor. Çatışma, gerginlik, uzlaşma ve işbirliği parametrelerinin yetip yetmediği sorun alanlarını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde incelerken, iki ülkede mevcut olan medya rejiminden siyasal muhalefetin konumuna kadar önemli pek çok meseleyi de araştırma çerçevesine dahil ediyor.


Sinem Akgül-Açıkmeşe, Şener Aktürk, Kaan Kutlu Ataç, Evren Balta, Burç Beşgül, Sinan Birdal, Mitat Çelikpala, Süheyla Demir, Sıtkı Egeli, Emre Erşen, Fulya Hisarlıoğlu, Ayşem Biriz Karaçay, Elçin Macar, Sezin Öney, Gencer Özcan, Behlül Özkan, Erel Tellal, Ayşe Zarakol’un katkılarıyla...
Kitapta yer alan bölümler
Giriş Gencer Özcan, Evren Balta, Burç Beşgül
Türkiye ve Rusya Ayşe Zarakol
Nice Badirelerden Sonra Elçin Macar
1945 Türkiye-SSCB Krizi Behlül Özkan
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Rusya İlişkilerinde Suriye Boyutu Kaan Kutlu Ataç
Rusya ve Türkiye'nin Ortak Tarihi Evren Balta, Süheyla Demir
Türkiye'nin Rusya ile İlişkilerinin Yükselişi ve Gerilemesi, 1992-2015 Şener Aktürk
2000'li Yıllarda Türkiye-Rusya İlişkileri Emre Erşen
Dost-Düşman-Dost Döngüsü ve Türkiye-Rusya Askerî Rekabetinin Dönüşümü Sıtkı Egeli
Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkileri Erel Tellal
"Rusya Gazı Keser Mi?" Mitat Çelikpala
Türkiye-Rusya İlişkilerinin Unutulan İnsani Boyutu Ayşem Biriz Karaçay
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Avrupa Birliği Etkisi Fulya Hisarlıoğlu, Sinem Akgül Açıkmeşe
Rusya'nın Suriye Bunalımına Müdahalesi ve Türkiye Gencer Özcan
Kremlin Odaklı Medya Sezin Öney
Tek-Adamlaşma Mehmet Sinan Birdal
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, lisansüstü eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (1983-1999), Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (1999-2009) çalıştı. 2009’dan itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışıyor. Siyasal Tarih, Türkiye Dış Politikası, Türkiye’nin Ortadoğu’ya dönük siyaseti, Türkiye’de ulusal güvenlik ve dış politika karar alma süreçleri gibi konularla ilgileniyor. Siyasal Tarih, Türkiye Dış Politikası, Modern Ortadoğu Tarihi dersleri veriyor.

Özyeğin Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli araştırmacı. Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik SiyasetiKüresel Siyasete GirişKuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler adlı derlemeleri ve Küresel Güvenlik KompleksiTedirginlik Çağı ve Amerikan Pasaportu: Ulusötesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık isimli kitapları mevcuttur.

 

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek Lisansını tamamladığı Istanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı (2003-2011). Aynı üniversitede (2013-2016) ve Okan Üniversitesi’nde (2015) kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkçeye çevirdiği Hedley Bull vd.’nin Hugo Grotius and International Relations eseri ile Joseph Nye’ın Is the American Century Over? eseri Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi tarafından yayımlandı. Türkiye’deki Avrupalılaşma dinamikleri üzerine doktora tez çalışmalarını, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir.
Üst Başlık Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler
Kitabın Adı Kuşku ile Komşuluk
ISBN 9789750521751
Kapak Putin ve Erdoğan, Moskova, 10 Mart 2017 © Associated Press/Alexander Zemlianichenko
Yayın No İletişim - 2461
Dizi Bugünün Kitapları - 219
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 358 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 374 gr
Perakende Satış Fiyatı 257,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2017
Derleyen Gencer Özcan, Evren Balta, Burç Beşgül
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit