Burç Beşgül

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek Lisansını tamamladığı Istanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı (2003-2011). Aynı üniversitede (2013-2016) ve Okan Üniversitesi’nde (2015) kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkçeye çevirdiği Hedley Bull vd.’nin Hugo Grotius and International Relations eseri ile Joseph Nye’ın Is the American Century Over? eseri Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi tarafından yayımlandı. Türkiye’deki Avrupalılaşma dinamikleri üzerine doktora tez çalışmalarını, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir.