Mehmet Sinan Birdal

Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Temel ilgi alanları uluslararası ilişkiler kuramı, siyaset kuramı ve tarihsel sosyolojidir. Birdal, halen ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.