“Yeni Türkiye”ye Varan Yol
Neoliberal Hegemonyanın İnşası

“Yeni Türkiye”ye Varan Yol, Türkiye siyasal tarihi içinde, siyasal alandan sosyal güvenlik politikalarına, toplumsal cinsiyet alanından kentsel dönüşüme, gelir dağılımından örgütlü işçi hareketine, İslâmcı burjuvazinin yükselişinden dış politika alanına AKP’nin kullanmayı tercih ettiği araçları ve stratejileri ele alırken, kurulmaya çalışılan siyasal hegemonyanın ulaştığı noktayı da ihmal etmeyen makalelerden oluşuyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılında iktidara geldiği genel seçimin ardından hem iktisadi hem de siyasi olarak hegemonik bir iktidar yapısı kurmaya dönük bir strateji izledi. İktisadi politikalar 1990’lardan itibaren yükselen neoliberal ideolojinin çeşitli varyasyonlarını kullanarak yerleştirilirken AKP’nin siyasi perspektifi de popülist bir siyasetten otoriter bir siyasi davranışa evrilerek biçimlendi – her iki strateji de birbirinden koparak değil kimi zaman beraber kimi zaman birbirinin yerine tedavülde kaldı. “Yeni Türkiye”ye Varan Yol, Türkiye siyasal tarihi içinde, siyasal alandan sosyal güvenlik politikalarına, toplumsal cinsiyet alanından kentsel dönüşüme, gelir dağılımından örgütlü işçi hareketine, İslâmcı burjuvazinin yükselişinden dış politika alanına AKP’nin kullanmayı tercih ettiği araçları ve stratejileri ele alırken, kurulmaya çalışılan siyasal hegemonyanın ulaştığı noktayı da ihmal etmeyen makalelerden oluşuyor.

İsmet Akça, İrfan Aktan, U. Uraz Aydın, Ahmet Bekmen, Mehmet Sinan Birdal, Erbatur Çavuşoğlu, A. Ekber Doğan, M. Görkem Doğan, Yasin Durak, F. Serkan Öngel, Barış Alp Özden, Ece Öztan, Güven Gürkan Öztan, Julia Strutz ve Erdem Yörük’ün katkılarıyla...

Kitapta yer alan bölümler
1980 SONRASI TÜRKİYE’DE HEGEMONYA PROJELERİ VE OTORİTERİZMİN DEĞİŞEN BİÇİMLERİ İsmet Akça
NEOLİBERAL DÖNEMDE TÜRKİYE’DE DEVLET VE SERMAYE Ahmet Bekmen
NEOLİBERAL DÖNEMDE TÜRK MİLLİYETÇİLİKLERİ ARASINDA YAŞANAN HEGEMONYA MÜCADELESİ Güven Gürkan Öztan
DAVUTOĞLU DOKTRİNİ: STRATEJİK ÖZNENİN POPÜLİST İNŞASI Mehmet Sinan Birdal
AKP’NİN ÜÇ CEPHELİ KÜRT POLİTİKASI: ZENGİNE İHALE, YOKSULA SADAKA, MUHALİFE ZOR İrfan Aktan
LANETLİ SÜREKLİLİK: NEOLİBERAL MİLİTARİZMDEN OTORİTER MUHAFAZAKÂRLIĞA U. Uraz Aydın
“ŞİMDİ GİDECEĞİZ, EVLERİ YIKACAĞIZ!”: TÜRKİYE’NİN NEOLİBERAL HEGEMONİK POLİTİKASINDA MEKÃNSAL (YENİDEN) ÜRETİMİN ROLÜ Erbatur Çavuşoğlu, Julia Strutz
REFAH REJİMİNİN VE SİYASETİNİN DÖNÜŞÜMÜ: NEOLİBERALİZM İLE POPÜLİZMİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÖRTÜŞMESİ Barış Alp Özden
NEOLİBERALİZMİN EV HALİ: TÜRKİYE’DE AİLE, CİNSELLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET Ece Öztan
ÖRGÜTLÜ İŞÇİ HAREKETİNİN SİNDİRİLMESİ M. Görkem Doğan
ESNEK VE MUHAFAZAKÂR: BİR SANAYİ ŞEHRİNDE İŞÇİ SINIFI OLUŞUMU F. Serkan Öngel
İSLAMİ BURJUVAZİNİN YÜKSELİŞİ VE NEOLİBERALİZMİN TOPLUMSALLAŞTIRILMASI: İKİ DİNDAR ŞEHRİN BAŞARI HİKÂYESİNİN PERDE ARKASI Ali Ekber Doğan, Yasin Durak
NEOLİBERAL HEGEMONYA VE TABANA DAYALI SİYASET: İSLÂMCI HAREKET VE KÜRT HAREKETİ Erdem Yörük
BİR DİPNOT: #direnturkiye İsmet Akça, Ahmet Bekmen, Barış Alp Özden

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi iken 686 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi iken 686 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi.

Kitabın Adı “Yeni Türkiye”ye Varan Yol
Alt Başlık Neoliberal Hegemonyanın İnşası
Orijinal Adı Turkey Reframed: Constituting Neoliberal Hegemony
ISBN 9789750523175
Yayın No İletişim - 2573
Dizi Araştırma-İnceleme - 424
Alan Politika/Siyaset, Tarih, Ekonomi
Sayfa 376 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 395 gr
Perakende Satış Fiyatı 93,00 TL
Baskı 1. baskı - Mart 2018
Derleyen İsmet Akça, Ahmet Bekmen, Barış Alp Özden
Çeviren Kemal Deniz
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı İsa Özdere
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit