Güven Gürkan Öztan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Doktora tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan aynı adla kitaplaştı (2011). Türkiye’de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda başlıklı kitabı yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okurlara sunuldu (2014). İnci Ö. Kerestecioğlu ile birlikte hazırladıkları Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri başlıklı derleme kitap İletişim Yayınları tarafından yayımlandı(3. baskı, 2016). Türkiye’de resmî ideoloji, milliyetçi akımlar, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi ve militarizm konularındaki çalışmaları Toplum ve Bilim, Doğu-Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset, Eğitim-Bilim-Toplum dergilerinde yayımlandı.