Erkek Millet Asker Millet

Erkek Millet Asker Millet, işte böyle kılcal damarlara nüfuz eden bir çözümlemeye girişiyor. Türkiye’de zorunlu askerliğin Balkan Savaşları’ndan günümüze uzanan tecrübesinin değişik cephelerine, anlatılarına, kültürel temsillerine bakılıyor kitaptaki yazılarda.

“Askerlik yapmayana adam denmez”: Herhalde Türkçenin en basınçlı sözlerinden biri bu. Askerlik ve erkeklik… Birbirlerini takviye eden iki güçlü kimlik, birbirine dolanan iki hegemonik ideolojik söylem. Bu söylemlerin işleyişini çözümlemek, militarizmi anlamanın ve sorgulamanın da şartı olmalı. Militarizm sadece ‘büyük politika’ düzleminde hüküm sürmüyor çünkü, askerlik ve erkeklik deneyimleriyle ve anlatılarıyla kendini gündelik hayatta yeniden üretiyor.

Erkek Millet Asker Millet, işte böyle kılcal damarlara nüfuz eden bir çözümlemeye girişiyor. Türkiye’de zorunlu askerliğin Balkan Savaşları’ndan günümüze uzanan tecrübesinin değişik cephelerine, anlatılarına, kültürel temsillerine bakılıyor kitaptaki yazılarda. Zorunlu askerliğin vatandaşlığı ve ulusu kurucu makro politikası yanında, gündelik deneyiminin antropolojisi de ihmal edilmeden… Gazilik ve şehitlik etrafındaki erkeklik kurgularını inceleyen yazılar özel bir odak oluşturuyorlar. İdeal erkeklik (kahramanlık) mitoslarını, beden ekonomilerini sorgulamak, erkeklik karmaşasını da ele almaya kapı aralıyor. Askerliğin, cinsel kimlikleri tanımlarken kadınları (anneleri!) da eklemleyen bir toplumsal cinsiyet rejimi kurduğunu görüyoruz.

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu’nun hazırladığı derlemeye Salih Can Açıksöz, Ayşe Gül Altınay, Şafak Aykaç, Murat Belge, Alp Biricik, Tanıl Bora, Yaşar Tolga Cora, Barış Çoban, Senem Kaptan, Güven Gürkan Öztan, Tebessüm Öztan, Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Ömer Turan, Zülal Nazan Üstündağ ve Arus Yumul katkıda bulundu.

Kitapta yer alan bölümler
Asker-Vatandaşlar ve Kahraman Erkekler: Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Döneminde Beden Terbiyesi Aracılığıyla İdeal Erkeğin Kurgulanması Yaşar Tolga Cora
Türkiye’de Milli Kimlik İnşası Sürecinse Militarist Eğilimler ve Tesirleri Güven Gürkan Öztan
Bir ‘Aşkınlık’ Anlatısı Olarak Şimal Yıldızı… Tebessüm Yılmaz
Şehitlik ve Türkiye’de Militarizmin Yeniden Üretimi: 1990-1999 Şafak Aykaç
Askerin Önemini Öğretmek ya da Türkiye’de Profesyonel Ordunun İmkânsızlığı Üzerine Murat Belge
‘Askerlik Yapmayana Adam Denmez’: Zorunlu Askerlik, Erkeklik ve Vatandaşlık Ayşe Gül Altınay
‘Esas Duruş’: Kışla Deneyimleri ya da Türkiye’de Zorunlu Askerliğin Antropolojisi Ömer Turan
7. Ok-Militarizm: Vatandaşlık, Borçluluk ve Çürükleştirmek Üzerine Alp Biricik
Kürt Sorunu Bağlamında Gaziliğin Vücuda Gelişi: Egemenlik, Erkeklik ve Sakatlık Salih Can Açıksöz
Futbolda Erkeklik, Militarizm, Milliyetçilik: Tek Kale Tanıl Bora
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu lisansını İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü'nde 2002 yılında tamamladı. Toplumsal Cinsiyet alanındaki yüksek lisans derecesini 2008 yılında "Crises of Male Citizen in Aganta, Burina, Burinata (1945)" (Aganta, Burina, Burinata'daki Erkek Vatandaşların Krizleri) başlıklı tez ile Orta Avrupa Üniversitesi'nden aldı. 2009 yılından beri Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Araştırması beden politikaları, rehabilitasyon, militarizm ve erkeklik bağlamında Türkiye'deki sakat gaziler ve ailelerinin deneyimlerini ele almaktadır. Çalışmaları Toplum ve Bilim, Birikim ve Varlık dergilerinde ve Medya, Milliyetçilik, Şiddet (2009, Su Yayınları), Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (2012, İletişim Yayınları) ve Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (2013, Routledge) başlıklı derlemelerde yayınlandı.
Kitabın Adı Erkek Millet Asker Millet
ISBN 9789750511530
Yayın No İletişim - 1852
Dizi Araştırma-İnceleme - 313
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Sayfa 558 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 443 gr
Perakende Satış Fiyatı 50,00 TL
Baskı 1. baskı - Mart 2013
Derleyen Nurseli Yeşim Sünbüloğlu
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Haluk Çobanoğlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset