Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu lisansını İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü'nde 2002 yılında tamamladı. Toplumsal Cinsiyet alanındaki yüksek lisans derecesini 2008 yılında "Crises of Male Citizen in Aganta, Burina, Burinata (1945)" (Aganta, Burina, Burinata'daki Erkek Vatandaşların Krizleri) başlıklı tez ile Orta Avrupa Üniversitesi'nden aldı. 2009 yılından beri Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Araştırması beden politikaları, rehabilitasyon, militarizm ve erkeklik bağlamında Türkiye'deki sakat gaziler ve ailelerinin deneyimlerini ele almaktadır. Çalışmaları Toplum ve Bilim, Birikim ve Varlık dergilerinde ve Medya, Milliyetçilik, Şiddet (2009, Su Yayınları), Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (2012, İletişim Yayınları) ve Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations (2013, Routledge) başlıklı derlemelerde yayınlandı.