Aylin Özman

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1997-2012 yılları arasında çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak sürdürdü. Halen TED Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türk siyasal hayatı, Türkiye’de siyasal düşünce, siyaset kuramı ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmakta olan yazarın, bu alanlarda çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.