Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet
Edebiyat, Medya, Siyaset

Halkevleri sahnelerinden ve Halide Edib Adıvar, Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanlarından Turgut Özakman’ın popüler milli hamaset metinlerine ve 12 Eylül filmlerine uzanan tarihsel seyirde, milliyetçiliğin cinsiyet hiyerarşisiyle eklemlenmesinin analizi...
“Milliyetçiliğin farklı veçhelerle kişiselden toplumsala ve kamusala uzanan bir hatta birdenbire, kendiliğinden, bağlantıda olduklarımızın dilinde ve doğrudan kendi dilimizde beliriverdiği, kurumsal iktidar mekanizmalarının çekirdeğinden çıkan, kurumsal iktidarı ellerinde bulunduranların gönüllü benimsedikleri bir söylem olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Milliyetçiliği böylesine sirayet edici kılan asıl etmenin farklı biçimleriyle cinsiyetçiliği içermesi, farklı tarihsel-siyasal dinamikler içerisinde farklı cinsiyetçi pratikleri işletebilmesi olduğu düşüncesiyle, milliyetçiliğin erkek yüzünü fark edip göstermenin ötesinde Türkiye’de cumhuriyet tarihi boyunca karşılaşılan toplumsal cinsiyet rejimlerinin hangi milliyetçilik versiyonlarına temel teşkil ettiklerine dair ipuçları sunmaya çalışıyoruz.”
SİMTEN COŞAR - AYLİN ÖZMAN

Milliyetçiliğin cinsiyetçilikle “mutlu beraberliğini”, birçok cephesiyle ele alan yazılardan oluşan bir derleme: Eğitim düzeninin cinsiyetçilikle milliyetçiliği birbirine lehimleyerek yeniden üreten yapısı... Medya ve haber dilinden güzellik yarışmalarına, Kurtlar Vadisi’ne, milliyetçiliğin eril karakterinin tezahürleri... Buna karşılık, kadınların milliyetçiliği “eğip bükmedeki” becerisi... Halkevleri sahnelerinden ve Halide Edib Adıvar, Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanlarından Turgut Özakman’ın popüler milli hamaset metinlerine ve 12 Eylül filmlerine uzanan tarihsel seyirde, milliyetçiliğin cinsiyet hiyerarşisiyle eklemlenmesinin analizi...


Derlemede Suavi Aydın, Aksu Bora, Tanıl Bora, Simten Coşar, Kadir Dede, Tuba Kancı, Funda Gençoğlu Onbaşı, Eylem Özdemir, Aylin Özman, Çağla Karabağ Sarı, Burcu Şenel, Nagehan Tokdoğan, Sinan Yıldırmaz ve Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz’ın yazıları yer alıyor.
Kitapta yer alan bölümler
Popüler Kültür ve Milliyetçilik: Sokağın Hissi Suavi Aydın
Türkiye'de Eğitim, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Noktaları Tuba Kancı
Sevginin ve Nefretin Eğilip Bükülebilirliği: Kadınların Milliyetçiliği Nagehan Tokdoğan
Zorunlu - Gönüllü Milliyetçilikler ve Toplumsal Cinsiyet: Erilliğin Bedeli Funda Gençoğlu Onbaşı
Bir Erkeklik Fantezisi: Kurtlar Vadisi Tanıl Bora, Aksu Bora
Milliyetçi ve Cinsiyetçi Söylemin Ortaklığı: Haberin Kimlik Halleri Burcu Şenel
Batıya Giden Her Yol Mübah Mı? Milletin Güzellik Yarışmalarıyla İmtihanı Eylem Özdemir
"Erkek Doğmadık Diye Yurdumuza Küs Müyüz?": Halkevi Sahnelerinden Kadın Kesitleri Kadir Dede
Üç Tarz-ı Tahayyül: Halide Edib Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Peyami Safa'nın Ütopyacı Gelecek Kurgularında İdeoloji ve Toplumsal Cinsiyet Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz, Sinan Yıldırmaz
Milliyetçiliğin Erkek Anlatısı: Eril Pasajlarda Kadın Silüetleri Aylin Özman, Simten Coşar
Milliyetçi - Muhafazakar Tahayyül ve 12 Eylül Filmleri Çağla Karabağ Sarı
Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1997-2012 yılları arasında çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak sürdürdü. Halen TED Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türk siyasal hayatı, Türkiye’de siyasal düşünce, siyaset kuramı ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmakta olan yazarın, bu alanlarda çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Simten Coşar 1968 İstanbul doğumlu. İlkokulu Mersin'de, ortaokul ve liseyi Adana'da, üniversiteyi İstanbul'da okudu. Ankara'da yaşıyor. Akdeniz'i, yazmayı ve çeviri yapmayı seviyor.

 

Kitabın Adı Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet
Alt Başlık Edebiyat, Medya, Siyaset
ISBN 9789750518683
Yayın No İletişim - 2250
Dizi Araştırma-İnceleme - 372
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Politika/Siyaset
Sayfa 389 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 314 gr
Perakende Satış Fiyatı 247,00 TL
Baskı 2. baskı - Mart 2021 (1. baskı - Aralık 2015)
Derleyen Aylin Özman, Simten Coşar
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Kübra Yaşasın
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ebru Gezici
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset