Sinan Yıldırmaz

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden aldı. Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihine ilişkin yürüttüğü çalışmaları dışında, Türkiye’de muhafazakârlık ve edebiyat üzerine çeşitli makaleleri yayımlanan Yıldırmaz’ın temel ilgi alanları arasında emek tarihi, köylülük çalışmaları, sosyal tarih, kitap/okuma tarihi ve düşünce tarihi yer alıyor. Praksis, Eğitim Bilim ve Toplum ve İktisat dergilerinin yayın kurullarında yer alan Yıldırmaz’ın Politics and the Peasantry in Post-War Turkey: Social History, Culture and Modernization (I.B. Tauris, 2017) ve Toplumsal Tarih Çalışmaları (Libra Kitap, 2019) başlıklı iki kitabı bulunuyor.