Türkiye’de Köylülüğün Sosyal Tarihi (1945-1960)

Geçiş diye tanımlanan dönemlere genellikle güçlü bir belirleyicilik atfedilir ve bir toplumun tarihi, ağırlıkla, söz konusu “geçiş” dönemlerine referansla düşünülür. 1945-1960 yılları arası da -çok partili siyasal hayata geçiş, Demokrat Parti’nin iktidara gelişi ve 1960 Darbesi- Türkiye tarihi için böyle bir dönemi ifade eder. Bazen “geçiş” momentlerinin belirgin nitelikleri, dönemin birtakım kritik gelişmelerini görmeyi zorlaştırabilir. Sinan Yıldırmaz, Türkiye’de Köylülüğün Sosyal Tarihi’nde “köylülük” üzerinden bu zorluğun üzerine gidiyor. Köylülerin siyasi bir güç haline gelmesini, siyasal alanda artan görünürlüklerini, siyasi tartışmalarda “hesaba katılmalarını” köy edebiyatından, köylülerin “karıştığı” olaylardan, kırsal alanın dönüşümü, kente göç, gecekondulaşma gibi gelişmelerden hareketle anlamaya çalışıyor.

“Siyasi alan söz konusu olduğunda, köylüler siyasette pasif unsurlar olmaktan ziyade, siyasetin daha aktif bileşenlerine dönüştüler. Köylüler, çok partili sistemin ortaya çıkardığı yeni araçları kullanarak açıkça siyasallaştılar. Buna göre, hem siyasette hem de toplumsal hayatta, köylülerin sesi giderek daha fazla duyulabilir hale geldi. Daha önce büyük ölçüde görmezden gelinen köylüler ve diğer alt sınıflar, siyasetin kendi çıkarları için dönüştürücü bir güç olabileceğini fark ettiler ve böylece seslerini giderek yükselttiler.”

Geçiş diye tanımlanan dönemlere genellikle güçlü bir belirleyicilik atfedilir ve bir toplumun tarihi, ağırlıkla, söz konusu “geçiş” dönemlerine referansla düşünülür. 1945-1960 yılları arası da -çok partili siyasal hayata geçiş, Demokrat Parti’nin iktidara gelişi ve 1960 Darbesi- Türkiye tarihi için böyle bir dönemi ifade eder. Bazen “geçiş” momentlerinin belirgin nitelikleri, dönemin birtakım kritik gelişmelerini görmeyi zorlaştırabilir. Sinan Yıldırmaz, Türkiye’de Köylülüğün Sosyal Tarihi’nde “köylülük” üzerinden bu zorluğun üzerine gidiyor. Köylülerin siyasi bir güç haline gelmesini, siyasal alanda artan görünürlüklerini, siyasi tartışmalarda “hesaba katılmalarını” köy edebiyatından, köylülerin “karıştığı” olaylardan, kırsal alanın dönüşümü, kente göç, gecekondulaşma gibi gelişmelerden hareketle anlamaya çalışıyor.

İhmal edilmiş bir alanı doldurmakla birlikte müstakbel çalışmalara da davet ediyor.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden aldı. Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihine ilişkin yürüttüğü çalışmaları dışında, Türkiye’de muhafazakârlık ve edebiyat üzerine çeşitli makaleleri yayımlanan Yıldırmaz’ın temel ilgi alanları arasında emek tarihi, köylülük çalışmaları, sosyal tarih, kitap/okuma tarihi ve düşünce tarihi yer alıyor. Praksis, Eğitim Bilim ve Toplum ve İktisat dergilerinin yayın kurullarında yer alan Yıldırmaz’ın Politics and the Peasantry in Post-War Turkey: Social History, Culture and Modernization (I.B. Tauris, 2017) ve Toplumsal Tarih Çalışmaları (Libra Kitap, 2019) başlıklı iki kitabı bulunuyor.

Kitabın Adı Türkiye’de Köylülüğün Sosyal Tarihi (1945-1960)
Orijinal Adı Politics and the Peasantry in post-war Turkey
ISBN 9789750532382
Kapak Köy Postası dergisi kapağı, 1955.
Yayın No İletişim - 3102
Dizi Araştırma-İnceleme - 511
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 326 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 241,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2021
Yazar Sinan Yıldırmaz
Çeviren Sinan Yıldırmaz
Editör Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit