Türkiye'nin 1950'li Yılları
Ciltli

Türkiye’nin her açıdan kabuk değiştirdiği bir dönem olan 1950’li yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı bir kılavuz.

Türkiye’nin her açıdan kabuk değiştirdiği bir dönem olan 1950’li yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı bir kılavuz.

•Dünyaya açılma devri, ABD hegemonyasının etkisine girilen yıllar, küresel kapitalizme eklemlenme...
•Tek parti sultasının ardından Demokrat Parti devri... Adnan Menderes, Celal Bayar, İsmet İnönü, Osman Bölükbaşı, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Hikmet Kıvılcımlı ve diğerleri...
•Soğuk Savaş, anti-komünizm, DP’yle birlikte bir yeni otoriterlik tecrübesi, özgürleşme arayışları...
•Siyasal mücadeleler, dış politika, 6/7 Eylül pogromu, emek hareketi, kentleşme, kitle iletişimi, kadın hareketi, “Doğu Sorunu”...
•Günlük hayat, popüler kültür, magazin, sinema, edebiyat…

Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı derlemeye Cenk Ağcabay, Gökhan Ak, Yelda Şahin Akıllı, Mehmet Öznur Alkan, Zübeyir Barutçu, Foti Benlisoy, Tanıl Bora, Funda Şenol Cantek, Kadir Dede, Tanel Demirel, Yasemin Doğaner, Eren Erden Erdem, Nevra Ersarı, Süleyman İnan, Mete Kaan Kaynar, Nuray Ertürk Keskin, Bayram Koca, Selçuk Koca, Hakan Koçak, Feridun Cemil Özcan, Gencer Özcan, C. Oral Özdemir, Emrah Özen, Ezgi Sarıtaş, Ayşem Sezer Şanlı, Aslı Uçar, Kerem Ünüvar, Anıl Varel, Kerem Yavaşça ve Sinan Yıldırmaz yazılarıyla katkıda bulundu.

Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’nin Ellili Yılları Üzerine Bazı Notlar Mete Kaan Kaynar
Ellili Yıllarda Türkiye Ekonomisi Feridun Cemil Özcan
Ellili Yıllarda Emek Rejimi ve Emek Hareketi M. Hakan Koçak
Ellili Yıllarda “Dış” Politika Gencer Özcan
Türkiye-ABD İlişkilerinin Zirve Noktası: Celal Bayar’ın ABD Ziyareti Erden Eren Erdem
Celal Bayar Tanıl Bora
Ellili Yıllarda Türkiye’de Siyasî Düşünce Hayatı Tanıl Bora, Kerem Ünüvar
Vatan Cephesi Yasemin Doğaner
Ellili Yıllarda Bir Komünist: Dr. Hikmet Kıvılcımlı Cenk Ağcabay
Ellili Yıllarda Muhalefet: Hükümete Yönelik Temel Eleştiriler ve DP Karşısında CHP’nin İdeolojik Konumlanışı Anıl Varel
Demokrasinin Gizlenen Yüzü: Tahkikat Komisyonu C. Oral Özdemir
"Sâkıt” İnönü –Muhalefette İsmet İnönü Süleyman İnan
Demokrat Parti İktidarı ve Ordu Tanel Demirel
Dokuz Subay Olayı Gökhan Ak
Ellili Yıllarda Merkez Sağ: Demokrat Parti’nin Özgürlük ile İstismar Arasındaki Dinî Politikaları Bayram Koca
Atatürk’ü Koruma Kanunu Selçuk Koca
Adnan Menderes Tanıl Bora
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Tanel Demirel
Ellili Yıllar Türkiye’sinin Tarihi: Azınlıkların Tarihi Foti Benlisoy
6-7 Eylül 1955: Türkiye’de Bir “Pogrom” Yaşandı Ayşem Sezer Şanlı
Ellili Yıllarda Radyo ve Siyaset Nevra Ersarı
Ellili Yıllar Türkiye’sinde Basın Funda Şenol
Forum Dergisi Kadir Dede
Zeki Müren: İstikbalin En Parlak Delikanlısı Derya Bengi
Ellili Yıllarda Edebiyat Ortamı: Toplumculuğun Modernizmle Dansı Aslı Uçar
Sinemamızın Şahsiyet Azabı: Ellili Yıllarda Yerli Film/Türk Filmi Ayrımı Üzerine Bir Değerlendirme Emrah Özen
Ellili Yıllarda Kamu Yönetimi Nuray E. Keskin
Osman Bölükbaşı Zübeyir Barutçu
Köylüler ve Kentliler: Ellili Yılların Dönüşen Yeni Sosyo-ekonomik ve Kültürel Coğrafyası Sinan Yıldırmaz
“Şark Meselesi”nden “Doğu Sorunu”na: Ellili Yıllarda Kürt Sorunu Kerem Yavaşça
Soğuk Savaş’ın Toplumsal, Kültürel ve Günlük Hayatı İnşâ Edilirken... Mehmet Ö. Alkan
Kahve-Kahvaltı ve Çay Tiryakiliği Mehmet Ö. Alkan
Evita Peron Kupası Mehmet Ö. Alkan
Amerikan Propagandası: “Dostluk Şarkısı” Mehmet Ö. Alkan
Ellili Yıllarda Kadın Hareketi Yelda Şahin, Ezgi Sarıtaş
Altmışlar Türkiye’sine Ellili Yıllardan Bakmak Mete Kaan Kaynar

1972 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde tamamladı. Çalışmalarına bir süre Westminster Üniversitesi, Centre for Study of Democracy’de misafir araştırmacı olarak devam etti. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye siyasî hayatı ve kurumlarının yapısı, tarihsel dönüşümü, işlev ve işleyişlerini konu edinen çeşitli makale ve kitapların yazarlık ve editörlüklerini yapmıştır. Bunun yanında muhtelif gazete, dergi ve haber platformlarındaki güncel yazılarına da devam etmektedir.

Mete Kaan Kaynar, Ankara Dayanışma Akademisi Kooperatifi (ADA), Bilim, Sanat Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 5 Nolu Şube ve Özgür Üniversite gibi kuruluşların gönüllüsü, Devrim Deniz, Umut Nazım ve Ekin Eylem’in babasıdır.

Kitabın Adı Türkiye'nin 1950'li Yılları
Alt Başlık Ciltli
ISBN 9789750526312
Kapak Görseli Başbakan Adnan Menderes, Adana’da yapılan Seyhan Barajı’nın açılışında halkla iç içe (1956)
Yayın No İletişim - 2215
Dizi Araştırma-İnceleme - 367
Alan Tarih, Sosyoloji, Popüler Kültür, Politika/Siyaset
Sayfa 740 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 863 gr
Perakende Satış Fiyatı 550,00 TL
Baskı 3. baskı - Ağustos 2023 (2 Basım 1. baskı - Şubat 2019)
Derleyen Mete Kaan Kaynar
Editör Tanıl Bora
Yayın Sekreteri Kıvanç Koçak
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ayla Karadağ
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit
'50, '60, '70 ve '80'li Yıllar Seti
1950, 1960, 1970 ve 1980'li yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı kılavuzlar.