Türkiye'nin 1960'lı Yılları
Ciltli

Bir askerî darbeyle başlayıp bir başka askerî darbeyle sona erdiği söylenebilecek Türkiye’nin 1960’lı yıllarının panoramik bir fotoğrafı...

Bir askerî darbeyle başlayıp bir başka askerî darbeyle sona erdiği söylenebilecek Türkiye’nin 1960’lı yıllarının panoramik bir fotoğrafı...


• 27 Mayıs, Yassıada, 1961 anayasası...

• Cemal Gürsel, “İhtiyar Paşa” İnönü, Kıbrıs sorunu, Johnson Mektubu, Talat Aydemir...

• Fikir Kulüpleri, Devrimci Gençlik, Milli Demokratik Devrim...

• TİP, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, “Ortanın Solu”...

• Demirkırat’tan Adalet Partisi’ne, Süleyman Demirel, Ragıp Gümüşpala, Suat Hayri Ürgüplü, Cevdet Sunay...

• Anti-komünizm, Komünizmle Mücadele Dernekleri, Alparslan Türkeş, milliyetçilik...

• “Gurbetçiler”, işçi sınıfı, Kürt siyasal hareketi, Doğu Mitingleri, OYAK, Devlet Planlama Teşkilatı...

• Kadın hareketi, basın, gündelik hayat, müzik, futbol, edebiyat, sanat...


Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı derlemeye Sevgi Adak, Gökhan Ak, İsmet Akça, Yelda Şahin-Akıllı, Mehmet Ö. Alkan, Gökhan Atılgan, Zübeyir Barutçu, Tanıl Bora, Funda Şenol-Cantek, Aziz Çelik, Zişan Ataman Çelik, Kadir Dede, Deniz Cenk Demir, Tanel Demirel, Yasemin Doğaner, Erden Eren Erdem, Veysel Ergüç, Çimen Günay-Erkol, Cengiz Güneş, Bora Gürdaş, Süleyman İnan, Mete Kaan Kaynar, Nuray Ertürk-Keskin, Bayram Koca, Selçuk Koca, Bilsay Kuruç, Murat Meriç, Levent Odabaşı, Asım Öz, Feridun Cemil Özcan, Gencer Özcan, Celal Oral Özdemir, İlhan Özgen, Bengü Öztan, Selman Saç, Ezgi Sarıtaş, Metin Solmaz, Ayşem Sezer-Şanlı, Mustafa Şener, Rafet Uçkan, Anıl Varel, Aybars Yanık, Kerem Yavaşça, Mehmet Yüce yazılarıyla katkıda bulundu.

Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’nin Altmışlı Yılları Üzerine Bazı Notlar Mete Kaan Kaynar
İnkılâp, Revolution, Devrim: Bir Kavramın Tarihsel Serencamı Üzerine Mete Kaan Kaynar
Ilımlı Mücadeleden Radikal Önlemlere: 27 Mayıs 1960 Selman Saç
İhtilâlin Mantığı Yasemin Doğaner
Ada’da Bir Müsamere: Düşükler Yassıada’da Kerem Yavaşça
Darbe’nin Yarattığı Lider: Cemal Gürsel Anıl Varel
27 Mayıs’ın Gölgesinde Bir Albay: Talat Aydemir’in Darbe Girişimleri Zişan Ataman Çelik, Bengü Öztan
Altmışlı Yıllarda Türkiye Ekonomisi Feridun Cemil Özcan
Altmışlı Yıllarda Türkiye Kapitalizmi ve Ordunun “Holdingi” OYAK İsmet Akça
Altmışlı Yıllarda “Dış” Politika Gencer Özcan
Johnson Mektubu Veysel Ergüç
Altmışlı Yıllarda Türkiye’nin Siyasî Düşünce Hayatı Tanıl Bora, Aybars Yanık
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Siyasî İktidarın Profili: Merkez Sağ, Darbeler, Krizler, Koalisyonlar Mete Kaan Kaynar
’68’in Kapıları Gökhan Atılgan
Fikir Kulüplerinden Devrimci Gençliğe Levent Odabaşı
Yön ve Millî Demokratik Devrim Hareketleri Mustafa Şener
Altmışlı Yıllar Türkiye’sinde Sınıf ve Siyaset: Meşruiyet Savaşımı, Siyasal Yükselişi ve İç Bölünmeleriyle TİP Anıl Varel
Mehmet Ali Aybar Sevgi Adak
Behice Boran: Hayat Hikâyesi ve Siyasî Fikirlerinden Çizgiler Gökhan Atılgan
Altmışlı Yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi ve Ortanın Solu Rafet Uçkan
“İhtiyar Paşa” İnönü (1960-73) Süleyman İnan
Altmışlı Yıllarda Merkez Sağ: Demirkırat’tan Adalet Partisi’ne Merkez Sağın Sancılı Serüveni Deniz Cenk Demir
Ragıp Gümüşpala Levent Odabaşı
Süleyman Sami Demirel Tanel Demirel
Suat Hayri Ürgüplü Veysel Ergüç
Altmışlı Yıllarda Türkiye’de Anti-komünizm: Truman Doktrini’nden Komünizmle Mücadele Dernekleri’ne Bayram Koca
Alparslan Türkeş Zübeyir Barutçu
Cevdet Sunay Erden Eren Erdem
Manevî İmar ile İslâm İnkılâbı Arasında: Altmışlı Yıllarda İslâm Davası Etrafındaki Vaziyet Alışlar Üzerine Asım Öz
Saraçhane’den 15-16 Haziran’a İşçi Sınıfının Müstesna Yılları: Altmışlı Yıllar Aziz Çelik
Türkiye’de “Alamancı” Almanya’da “Türk”: Araftaki Gurbetçiler Ayşem Sezer Şanlı
15-16 Haziran Eylemleri: Dayanışma Düzeyinde Kalan Sınıf Bilinci C. Oral Özdemir
Altmışlı Yıllarda Kürt Siyasal Aktivizmi Cengiz Güneş
Altmışlı Yıllarda Kadın Hareketi: Süreklilikler, Kopuşlar ve Çeşitlenme Yelda Şahin, Ezgi Sarıtaş
Altmışlı Yıllarda Basın Funda Şenol Cantek
Altmışlı Yıllar Türkiye’sinde Unutulmuş Bir Dergi: Eylem Gökhan Ak
Altmışlı Yılların Anayasal Gündemi ya da Bir Siyasal Özne Olarak 1961 Anayasası Kadir Dede
Altmışlı Yılların Siyasal Partileri Selçuk Koca
Altmışlı Yıllarda Kamu Yönetimi Nuray Keskin
Türkiye’de Plancılığın İlk On Yılı: Altmışlı Yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı Bilsay Kuruç
Altmışlı Yıllarda Edebiyat: Kaliban’ın Öfkesi Çimen Günay-Erkol
Altmışlı Yıllarda Günlük Hayatın Siyaseti Mehmet Ö. Alkan
İki Darbe Arası Müzikli Curcuna: Cazdan Saza, 60’lı Yıllarda Müzik... Murat Meriç
Başka Bir Yerlerin Yerlisi: Erkin Koray Metin Solmaz
Altmışlı Yıllarda Spor Mehmet Yüce
Sıfatlardan Ötesi: Taçsız Kral ve Ordinaryüs İlhan Özgen
Altmışlı Yıllarda Sanat Ortamı Bora Gürdaş
Yetmişler Türkiye’sine Altmışlı Yıllardan Bakmak Mete Kaan Kaynar

1972 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde tamamladı. Çalışmalarına bir süre Westminster Üniversitesi, Centre for Study of Democracy’de misafir araştırmacı olarak devam etti. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye siyasî hayatı ve kurumlarının yapısı, tarihsel dönüşümü, işlev ve işleyişlerini konu edinen çeşitli makale ve kitapların yazarlık ve editörlüklerini yapmıştır. Bunun yanında muhtelif gazete, dergi ve haber platformlarındaki güncel yazılarına da devam etmektedir.

Mete Kaan Kaynar, Ankara Dayanışma Akademisi Kooperatifi (ADA), Bilim, Sanat Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 5 Nolu Şube ve Özgür Üniversite gibi kuruluşların gönüllüsü, Devrim Deniz, Umut Nazım ve Ekin Eylem’in babasıdır.

Kitabın Adı Türkiye'nin 1960'lı Yılları
Alt Başlık Ciltli
ISBN 9789750522048
Kapak Başbakan Demirel ve ana muhalefet lideri İnönü Anıtkabir merdivenlerinde (1965)
Yayın No İletişim - 2488
Dizi Araştırma-İnceleme - 410
Alan Tarih, Popüler Kültür, Politika/Siyaset
Sayfa 1184 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 1236 gr
Perakende Satış Fiyatı 650,00 TL
Baskı 3. baskı - Şubat 2024 (1. baskı - Temmuz 2017)
Derleyen Mete Kaan Kaynar
Editör Tanıl Bora
Yayın Sekreteri Kıvanç Koçak
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit
'50, '60, '70 ve '80'li Yıllar Seti
1950, 1960, 1970 ve 1980'li yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı kılavuzlar.