Türkiye'nin 1970'li Yılları
Ciltli

1960’ların sonrası, 12 Eylül’ün öncesi, kimilerine göre yitik ve karanlık bir “ara dönem”… Türkiye’nin 1970’li yıllarını merak edenler için detaylı ve aydınlatıcı bir başucu kitabı.

1960’ların sonrası, 12 Eylül’ün öncesi, kimilerine göre yitik ve karanlık bir “ara dönem”… Türkiye’nin 1970’li yıllarını merak edenler için detaylı ve aydınlatıcı bir başucu kitabı.

•12 Mart Muhtırası, Anayasa değişikliği, hürriyet gömleğinin daralması, radikalleşme…

•Ecevit, Kıbrıs Bunalımı, TÜSİAD, 24 Ocak kararlarına giden yol…

•Süleyman Demirel, Milliyetçi Cephe Hükümetleri, anti-komünist şahlanış, Aydınlar Ocağı…

•Alparslan Türkeş, Ülkücü Hareket, komünizme karşı paramiliter mücadele…

•Necmettin Erbakan, Millî Nizam, Millî Selamet, Akıncılar, mücahitler…

•15-16 Haziran, Kanlı 1 Mayıs, Maraş Katliamı, “darağacında üç fidan”…

•DİSK, İlerici Kadınlar Derneği, emek ve kitle örgütleri…

•Müzik, sinema, edebiyat; sanat ve siyaset ilişkisi, plaklı propaganda…

Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı derlemeye Sevgi Adak, Emel Akal, Pınar Akarçay, İsmet Akça, Mehmet Ö. Alkan, Murat Arslan, Sernaz Arslan, Şükrü Aslan, Gökhan Atılgan, İlker Aytürk, Tanıl Bora, Funda Şenol-Cantek, Yalçın Çakmak, Aziz Çelik, Kadir Dede, Veysel Dinler, Selçuk Duran, Evren Eken, Arda Ercan, Çağdaş Görücü, Veysel Ergüç, Çimen Günay-Erkol, Bora Gürdaş, Kerem Hocaoğlu, Süleyman İlaslan, Mete Kaan Kaynar, Nurettin Kalkan, Nuray Keskin, Bayram Koca, Selçuk Koca, Bilsay Kuruç, Murat Meriç, Levent Odabaşı, Asım Öz, Gencer Özcan, Celal Oral Özdemir, Hüseyin Özel, Güven Gürkan Öztan, Selman Saç, Ayşem Sezer-Şanlı, Burcu Sümer, Tuncay Şur, Anıl Varel, Kerem Yavaşça, Yavuz Yıldırım, Mete Yıldız, Mehmet Yüce ve Yelda Yürekli yazılarıyla katkıda bulundu.

Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’nin Yetmişli Yılları Üzerine Bazı Notlar Mete Kaan Kaynar
12 Mart: Kapanan ve Açılan Yollar Gökhan Atılgan
Hürriyetten Otoriteye: 12 Mart Dönemi Anayasa Değişiklikleri Selçuk Koca
Yetmişli Yıllarda Hegemonya Krizi, Ordu ve Militarizm İsmet Akça
İsmail Nihat Erim Anıl Varel
Ferit Melen Kerem Yavaşça
Mehmet Naim Talu Kerem Yavaşça
Anarşinin Türkçesi, Bir Anarşi Lejantı: 3K4F Mete Kaan Kaynar
Fatsa Deneyimi ve “Yeni Siyaset” Arayışı Yavuz Yıldırım
Yetmişli Yıllarda Gecekondu Direnişleri: 1 Mayıs Mahallesi Şükrü Aslan
“Küçük Moskova”: Yetmişli Yıllarda Tuzluçayır Yelda Yürekli
Yetmişli Yıllarda Ekonomik Gelişmeler: Bir Politik İktisat Denemesi Hüseyin Özel
Türkiye’de Plancılığın İkinci Onyılı: Yetmişli Yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı Bilsay Kuruç
Yetmişli Yıllarda Özel Sektör Örgütlenmesi: Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği Arda Ercan
Yetmişli Yıllarda “Dış” Politika Gencer Özcan
1974 Kıbrıs Bunalımı Gencer Özcan
Yetmişli Yıllarda Sağ-Sol Kutuplaşmasında Siyasî Düşünceler İlker Aytürk, Tanıl Bora
Yetmişli Yıllarda Halkçı ve Halktan Siyaset Celal Oral Özdemir
CHP: Değişim, Umut, Hayal Kırıklığı Çağdaş Görücü
“Umudumuz” Bülent Ecevit Levent Odabaşı, Kerem Hocaoğlu
Yetmişli Yıllarda Merkez Sağ: Milliyetçilik ve Anti-komünizm Bayram Koca
Süleyman Sami Demirel: Pragmatist, Popülist Murat Arslan
Aydınlar Ocağı ve Türk-İslâm Sentezi Veysel Ergüç
I. Milliyetçi Cephe İktidarında Devletin Zor ve İdeolojik Aygıtlarının Yapılandırılması (1975-1977) Güven Gürkan Öztan
Yetmişli Yıllarda Ülkücü Hareket ve Komünizmle Paramiliter Mücadele İlker Aytürk
Alparslan Türkeş Çağdaş Görücü, Pınar Akarçay
Millî Görüş Hareketi: Millî Nizam ve Millî Selamet Partileri Asım Öz
Necmettin Erbakan: Lider, Hoca, Mücahit Kerem Yavaşça
Akıncılar Selman Saç
Yetmişli Yıllarda Emek Hareketi: 15-16 Haziran’dan 12 Eylül’e Yükseliş ve Düşüş Aziz Çelik
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK): Yetmişli Yıllarda Sınıf Sendikacılığının Yükselen Örgütü Aziz Çelik
1 Mayıs 1977: “İşçinin Emekçinin Bayramı”ndan “Kanlı 1 Mayıs”a Ayşem Sezer Şanlı
Yetmişli Yıllarda Kürt Hareketi ve Devlet: Fragmantasyon ve Radikalizasyon; Rekonstrüksiyon ve Rekonsolidasyon Tuncay Şur
Yetmişli Yıllarda Kadın Hareketi: Yeni Bir Feminizmin Ayak Sesleri Sevgi Adak
Yetmişli Yıllarda Yığınsal Bir Kadın Örgütü: İlerici Kadınlar Derneği Emel Akal
İtikattan Kimliğe: Dinamikler ve Karşı Dinamikler Bağlamında Yetmişli Yıllarda Aleviler Yalçın Çakmak
Yangın Yeri, Katliam: Maraş ve Çorum Veysel Dinler
Yetmişli Yıllarda Basın Funda Şenol Cantek
Yetmişli Yıllarda Türkiye’de Televizyon ve Sosyal-Kültürel Hayat Burcu Sümer, Süleyman İlaslan
Bir Ekmek Bir Politika Levent Odabaşı
Yetmişli Yıllarda Kamu Yönetimi Nuray E. Keskin
Köykent Çağdaş Görücü
Türkiye’de Yerel Yönetim Bakanlığı Deneyimi Mete Yıldız
Yetmişli Yıllarda Edebiyat Çimen Günay-Erkol
Yetmişli Yıllarda Farklı Bir Ses: Türkiye Defteri Dergisi Sernaz Arslan
Yetmişli Yıllarda Günlük Hayatın Siyasetine Dair: Zıtlıklar, Kutuplaşma, Siyasallaşma, Radikalleşme Mehmet Ö. Alkan
Yetmişli Yıllarda Seçimler ve Plakla Propaganda Mehmet Ö. Alkan
Yetmişli Yılların Popüler Müziği: Umut ve Çelişki Arasında Bir Yolculuk Murat Meriç
Yetmişli Yıllarda Türkiye’de Protest Müzik Selçuk Duran
Yetmişli Yıllarda Türk Sineması Mehmet Evren Eken
“Arzu”nun Sürekliliği ya da Yetmişlerden Günümüze Ertem Eğilmez Sineması Kadir Dede
Yetmişli Yıllarda Spor Mehmet Yüce
Sol Açıkta Bir Gladyatör: Metin Kurt Nurettin Kalkan
Yetmişli Yıllarda Sanat ve Siyaset İlişkisi Bora Gürdaş
Seksenler Türkiye’sine Yetmişli Yıllardan Bakmak Mete Kaan Kaynar

1972 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde tamamladı. Çalışmalarına bir süre Westminster Üniversitesi, Centre for Study of Democracy’de misafir araştırmacı olarak devam etti. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye siyasî hayatı ve kurumlarının yapısı, tarihsel dönüşümü, işlev ve işleyişlerini konu edinen çeşitli makale ve kitapların yazarlık ve editörlüklerini yapmıştır. Bunun yanında muhtelif gazete, dergi ve haber platformlarındaki güncel yazılarına da devam etmektedir.

Mete Kaan Kaynar, Ankara Dayanışma Akademisi Kooperatifi (ADA), Bilim, Sanat Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 5 Nolu Şube ve Özgür Üniversite gibi kuruluşların gönüllüsü, Devrim Deniz, Umut Nazım ve Ekin Eylem’in babasıdır.

Kitabın Adı Türkiye'nin 1970'li Yılları
Alt Başlık Ciltli
ISBN 9789750529634
Kapak Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen törende (Depo Photos)
Yayın No İletişim - 2936
Dizi Araştırma-İnceleme - 474
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 1120 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 640,00 TL
Baskı 2. baskı - Ağustos 2021 (1. baskı - Ekim 2020)
Derleyen Mete Kaan Kaynar
Editör Aybars Yanık, Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Berkay Üzüm, Emre Bayın
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
'50, '60, '70 ve '80'li Yıllar Seti
1950, 1960, 1970 ve 1980'li yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı kılavuzlar.