Mehmet Evren Eken

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisâdî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansının ardından sırasıyla Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Technische Universität Chemnitz, School of Oriental and African Studies ve Sussex Üniversitesi’nde Sanat Tarihi, Sosyoloji, Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında lisansüstü çalışmalarına devam etmiştir. Ardından, Londra Üniversitesi, Royal Holloway Koleji, Coğrafya Bölümü’nde Görsel Kültür ve Savaş Çalışmaları üzerine yaptığı tez ile doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Temel ilgi alanları arasında Askeri Sosyoloji, Toplumsal Teori, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Eleştirel Jeopolitik, Savaş Çalışmaları ve Görsel Kültür bulunmaktadır.