Ramazan Gözen

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans, Reading Üniversitesi (İngiltere) Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü’nden Yüksek Lisans, Reading Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden Doktora derecelerini aldı. 1998’de Doçent, 2006’da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yayımlanmış kitapları: 

Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte Yayınları, Ankara, 2000; (Şaban Çalış ve İhsan Dağı ile birlikte der.) Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Liberte Yayınları, Ankara, 2001; Turkey’s Delicate Position between NATO and the ESDP, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2003; Uluslararası İlişkiler Sonrası: Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004; Türk Dış Politikası Barış Vizyonu, Palme Yayınları, Ankara, 2006; İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe Türkiye’nin Dış Politikası, Palme Yayınları, Ankara, 2009; (Mehmet Bulut ve Elif Nuroğlu ile birlikte der.) East-West Relations: Turkish and Bosnian Perspectives, International University of Sarajevo Publications, Sarajevo, 2009; (der.) Amerikan Dış Politikası, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2012. Türk dış politikası, uluslararası ilişkilere giriş, uluslararası ilişkiler teorileri, Avrupa Birliği, Ortadoğu, ABD siyaseti ve dış politikası dersleri vermektedir