Uluslararası İlişkiler Teorileri, uzun bir süre idealizm ve realizm ekolleri arasında sıkışarak bilgi ve analiz üretmeye çalışan bir akademik disiplinin, sosyal bilimlerin diğer dallarıyla etkileşerek kendi teorik araçlarını nasıl çeşitlendirebileceğini, analitik çerçevesini nasıl zengin bir literatür üzerinden kurabileceğini gösteren makaleleri bir araya getiriyor.

Uluslararası ilişkiler, 20. yüzyılın başından günümüze ulus-devletlerin sayısının ve siyasi etkinliklerinin artması nedeniyle önemli bir akademik disiplin haline geldi. Ulus-devletlerin birbirleriyle yaşadıkları yerel, bölgesel ve küresel sorunların ve bu sorunlara karşı üretilecek çözümlerin ele alındığı bir disiplin olmanın yanı sıra kendi teorisini de kuran bir disiplin olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını yaşadı. Çeşitli pakt, uzlaşma, ittifaklar kadar çatışma, ayrışma ve kamplaşmalar hususunda da bir akademik disiplin olarak ulusal çıkarlarla akademik objektiflik arasında kimi zaman bocalayan konumlar edinebildi.

Uluslararası İlişkiler Teorileri, uzun bir süre idealizm ve realizm ekolleri arasında sıkışarak bilgi ve analiz üretmeye çalışan bir akademik disiplinin, sosyal bilimlerin diğer dallarıyla etkileşerek kendi teorik araçlarını nasıl çeşitlendirebileceğini, analitik çerçevesini nasıl zengin bir literatür üzerinden kurabileceğini gösteren makaleleri bir araya getiriyor. Bu metinler, uluslararası ilişkiler disiplininin, sadece reel politiği analiz eden bir disiplin olmasının önüne geçen; devletlerin çıkarlarına odaklı basit bir okumayı yetersiz bulan; uluslararası kurumlar kadar devlet-dışı aktörlerin, sivil ve demokratik siyasetin küresel etkilerini de hesaba katan ve sosyal bilimlerin diğer disiplinleriyle “teori”yi paylaşmayı başarabilen bir perspektifin imkânlarını etraflı bir şekilde ortaya koyuyor.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin, Gonca Biltekin, Mehmet Evren Eken, Yelda Erçandırlı, Ramazan Erdağ, Eyüp Ersoy, Ramazan Gözen, Volkan İpek, Tuncay Kardaş, Mustafa Küçük, Tarık Oğuzlu, Mehmet Akif Okur, Hakan Övünç Ongur, Çağlar Oyman, Burak Bilgehan Özpek, Mustafa Serdar Palabıyık, Faruk Yalvaç, Başak Yavçan’ın katkılarıyla…

Kitapta yer alan bölümler
Uluslararası İlişkilerde Teori Kavramı ve Temel Teorik Tartışmalar Faruk Yalvaç
İdealizm Ramazan Gözen
Liberalizm ve Uluslararası İlişkiler Burak Bilgehan Özpek
Realizm Eyüp Ersoy
Uluslararası Siyasal Teori Tarık Oğuzlu
İngiliz Okulu Mustafa Serdar Palabıyık
Uluslararası İlişkilerde Marksist Yaklaşımlar Başak Yavçan, Hakan Övünç Ongur
Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori Hakan Övünç Ongur, Mehmet Akif Okur
Uluslararası İlişkilerde Sosyal İnşacılık Mustafa Küçük
Postyapısalcılık ve Uluslararası İlişkiler Ramazan Erdağ, Tuncay Kardaş
Postkolonyal Teori ve Uluslararası İlişkiler Çağlar Oyman, Volkan İpek
Feminizm, Maskülinite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti Mehmet Evren Eken
Yeşil Teori Yelda Erçandırlı
Özgün Teori İnşası ve Batı-Dışı Uluslararası İlişkiler Teorileri Gonca Biltekin

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans, Reading Üniversitesi (İngiltere) Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü’nden Yüksek Lisans, Reading Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden Doktora derecelerini aldı. 1998’de Doçent, 2006’da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yayımlanmış kitapları: 

Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte Yayınları, Ankara, 2000; (Şaban Çalış ve İhsan Dağı ile birlikte der.) Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Liberte Yayınları, Ankara, 2001; Turkey’s Delicate Position between NATO and the ESDP, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2003; Uluslararası İlişkiler Sonrası: Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004; Türk Dış Politikası Barış Vizyonu, Palme Yayınları, Ankara, 2006; İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe Türkiye’nin Dış Politikası, Palme Yayınları, Ankara, 2009; (Mehmet Bulut ve Elif Nuroğlu ile birlikte der.) East-West Relations: Turkish and Bosnian Perspectives, International University of Sarajevo Publications, Sarajevo, 2009; (der.) Amerikan Dış Politikası, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2012. Türk dış politikası, uluslararası ilişkilere giriş, uluslararası ilişkiler teorileri, Avrupa Birliği, Ortadoğu, ABD siyaseti ve dış politikası dersleri vermektedir

Kitabın Adı Uluslararası İlişkiler Teorileri
ISBN 9789750526893
Kapak Hashimoto Sadahide, “Picture of People of the Five Nations Walking Line”, 1861
Yayın No İletişim - 2078
Dizi Araştırma-İnceleme - 347
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 694 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 701 gr
Baskı 2. Basım 2. baskı - Nisan 2021 (2. Basım 1. baskı - Haziran 2019)
Derleyen Ramazan Gözen
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Merve Öztürk, Ayla Karadağ
Baskı ve Cilt Sena Ofset