Faruk Yalvaç

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans, London School of Economics and Political Science Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yüksek Lisans, yine, London School of Economics and Political Science’dan doktora derecelerini aldı. Ayrıca Fulbright bursu ile gittiği Tufts Üniversitesi/ Fletcher School of Law and Diplomacy’den (ABD) hukuk ve ekonomi dalında ikinci bir Yüksek Lisans derecesi bulunmaktadır. Halen Doçent olup Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Esas ilgi alanlarını uluslararası ilişkiler teorileri, uluslararası ilişkiler tarihsel sosyolojisi ve uluslararası siyaset teorisi oluşturmaktadır. Çalışmalarının odak noktasını eleştirel gerkçekçilik bilim anlayışının uluslararası ilişkiler teorisindeki farklı boyutlarının incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca eleştirel gerçekçiliğin Türk Dış politikası gibi somut bir araştırma alanındane anlama geldiğini sorgulayan çalışmalar yapmaktadır. Rousseau ve Uluslararası İlişkiler; Hegel’in Uluslararası İlişkiler Kuramı: Dünya Tini, Devlet ve Savaş başlıklı kitapları vardır. Uluslararası ilişkiler teorisi konusunda Türk ve yabancı dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.